ZKDK - Dobrze zainwestowali

 W „Dwójce” Dobrze zainwestowali

W dniach od 4 marca do 15 kwietnia br. odbył się I etap V edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy ekonomicznej "Moje finanse - Z klasy do kasy", których organizatorami są Narodowy Bank Polski, Fundacja Kronenberga i Gazeta Wyborcza. W całej Polsce do konkursu zgłosiło się 73 tys. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów, techników, liceów profilowanych i zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych).

I etap odbywał się niezależnie w każdym z 16 województw. Każdy komitet inwestycyjny, który mógł liczyć od 3 do 5 osób otrzymał wirtualne 100 tys. zł. Dodatkowe wirtualne 50 tysięcy zł można było wziąć w formie kredytu. Przez kolejne 6 tygodni komitety inwestowały otrzymane pieniądze w akcje spółek WIG 20, obligacje Skarbu Państwa, fundusze inwestycyjne, złoto, waluty i lokaty bankowe, wypełniając formularz inwestycyjny na stronie internetowej konkursu.

W Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 w Jarocinie zgłoszonych zostało 127 komitetów inwestycyjnych, których członkami byli uczniowie technikum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej. Opiekunami drużyn byli nauczyciele: Anna Konieczna, Magdalena Cyfert, Michał Woźniak i Adam Cyfert.

Aby zwiększyć atrakcyjność konkursu i zmobilizować uczniów do większego zaangażowania w zabawę, zostały ufundowane nagrody dla najlepszych zespołów w szkole – Rada Rodziców przeznaczyła na ten cel 600 zł.

Wśród 20 najlepszych po I etapie drużyn w województwie wielkopolskim znalazł się komitet Ed_Edd_Eddy z klasy I Technikum Hotelarstwa w składzie: Dariusz Adamski, Maciej Bernacik i Konrad Golka. Zespół wraz z opiekunem – Adamem Cyfertem - został zaproszony do II etapu - półfinałów wojewódzkich, które odbyły się 21 kwietnia w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zadaniem drużyn było rozwiązanie testu z wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości, składającego się z 30 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź można było uzyskać 498 zł, które dopisywane były do zysku uzyskanego podczas I etapu konkursu. Drużyna Ed_Edd_Eddy odpowiedziała prawidłowo na 14 pytań i ostatecznie została sklasyfikowana na 13 miejscu w Wielkopolsce. W nagrodę uczniowie otrzymali od organizatorów dyplomy oraz upominki rzeczowe – pendrivy i kubki termiczne z logo konkursu.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd