Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość składała się z dwóch części.

Podczas akademii szkolnej dyrektor szkoły – Wojciech Florczyk złożył życzenia nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom. Pierwszoklasiści ślubowali wierność ideałom swego patrona – Eugeniusza Kwiatkowskiego, był to moment szczególnie podniosły dla rodziców, którzy zostali zaproszeni na uroczystość. Młodzież przygotowała dla swych wychowawców i nauczycieli życzenia:

Dzień Nauczyciela nie zdarza się, co niedziela,

Wiec życzyć Wam chcemy kujonów epidemii,

I aby uczniowie pozytywnie do edukacji byli nastawieni.

Niech każda lekcja z nami spędzona,

Nie będzie dla Was Redutą Ordona.

Niech trud Waszej pracy zaowocuje,

Niech znikną z dzienników jedynki i dwóje (….)

Z tego miejsca obiecać chcemy, że uczniami na szóstki będziemy,

Lecz po uczniowsku czegoś w zamian oczekujemy…

I na koniec Belfry Kochane, tak często przez nas nie doceniane,

Szczerze powiedzieć Wam pragniemy,

Że każdy Wasz wysiłek z naszym wychowaniem związany,

Jest przez nas szanowany i doceniany.

W Powiatowym Dniu Edukacji wzięli udział m.in. Mirosław Drzazga - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu, Stanisław Martuzalski – Starosta Jarociński, Zygmunt Meisnerowski - Przewodniczący Rady Powiatu, dyrekcje i nauczyciele jarocińskich szkół Ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo – wychowawczych, rodzice uczniów, sponsorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych. Słowa uznania do pracowników oświaty skierowali przedstawiciele m. in. Kuratorium Oświaty oraz władz powiatowych. Podczas uroczystości wręczono Nagrodę Kuratora Oświaty pani Hance Chodorowskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Ponadto 8 pedagogów otrzymało Nagrody Starosty Jarocińskiego:

Elżbieta Kaaz - wicedyrektor ZSP nr 2

Irena Ratajczak - dyplomowany nauczyciel chemii w ZSO

Urszula Goling - dyrektor ZSP nr 1

Małgorzata Karwacka - wicedyrektor ZSP nr 1

Radosława Suszczyńska - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Dorota Andrzejewska - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Grzegorz Maćkowiak - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

O. Marek Janus

Powiatowy Dzień Edukacji stał się również okazją do złożenia przez Starostę Jarocińskiego gratulacji nauczycielom, którzy otrzymali w ciągu mijającego roku kolejne stopnie awansu zawodowego. Wśród wyróżnionych znalazło się 12 nauczycieli dyplomowanych i 5 mianowanych. Starosta Jarociński – Stanisław Martuzalski złożył również podziękowania firmom wspierającym jarocińską oświatę oraz działającym w szkołach radom rodziców.

Uroczystość zakończyło przygotowane przez młodzież naszej szkoły przedstawienie na podstawie scenariusza napisanego przez nauczycielki M. Adamczak i A. Kordus. Widzów rozbawiły do łez krótkie scenki pokazujące uczniów i nauczycieli w krzywym zwierciadle. Młodych artystów wokalnie i instrumentalnie wspierał ks. G. Mączka.

Imprezie towarzyszyły okolicznościowe wystawy nawiązujące do obchodzonych w tym roku rocznic: 750 – lecia powstania Jarocina oraz 120 – lecia Powiatu Jarocińskiego.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

DMC Firewall is a Joomla Security extension!