OLIMPIADA

Jest to olimpiada przedmiotowa powołana przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego. W organizacji Olimpiady Towarzystwo współdziała z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi działającymi w sprawach nauczania religii rzymsko-katolickiej w szkole.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, rozszerzaniem współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej, stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.

W bieżącym roku szkolnym Olimpiada Teologii Katolickiej przygotowywana jest przez Diecezję Kaliską, a jej temat brzmi:

"Otoczmy troską życie"

Olimpiada Teologii Katolickiej jest trójstopniowa. Mogą brać w niej udział indywidualnie uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii.

Temat Olimpiady, spis lektur, zakres niezbędnych wiadomości koniecznych do uczestnictwa w zawodach I, II i III stopnia, oraz wykaz nagród można znaleźć tutaj.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

DMC Firewall is a Joomla Security extension!