II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny

W dniach 19 i 20 marca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie pod opieką mgr inż. Rafała Komorniczaka wzięli udział w finale II Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego zorganizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań technicznych, sprawdzenie wiedzy z różnych dziedzin oraz umiejętności tworzenia prezentacji komputerowych.

Współorganizatorem konkursu był Zarząd Główny SIMP. Honorowy patronat sprawował Prezydent Miasta Płocka, a konsultację merytoryczną zapewniła Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki, Budownictwa i Petrochemia w Płocku oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

Etap I – szkolny, zorganizowany w naszej szkole 17 stycznia 2009r przez mgr inż. Rafała Komorniczaka w którym wzięło udział 22 uczniów,

Etap II – realizowano w Zespole Szkół Technicznych w Płocku dnia 19 i 20 marca 2009r.

asxą szkołę w II etapie konkursu reprezentowali uczniowie klasy IV Technikum Mechanicznego wyłonieni w etapie szkolnym: Norbert Wiśniewski, Piotr Prochownik, Rafał Filipiak.

W finale wzięło udział 18 trzyosobowych drużyn (54 uczniów). Uczniowie ZSP nr 2 w Jarocinie zajęli drużynowo IV miejsce. Indywidualnie Norbert Wiśniewski zajął 8 miejsce, Piotr Prochownik 10 miejsce, Rafał Filipiak 13 miejsce.

Uczestnicy konkursu wzięli również udział w bloku imprez towarzyszących: prezentacji prac konkursowych – „Sławni inżynierowie” (nasza drużyna zaprezentowała prezentację o Hipolicie Cegielskim), wykładach o tematyce technicznej: mgr inż. Jolanty Serafin „SIMP dawniej i dziś”, mgr inż. Mariusza Portaskiego (Politechnika Warszawska) „Stan obecny i prognozy kadr wysokowykwalifikowanych a edukacja”, mgr inż. Rafała Lewandowskiego (CNH) „Inżynieria produkcji”, inż. Witolda Nyckowskiego „Alternatywne źródła energii”, dr Krzysztofa Warsickiego (PKN Orlen) „Rozwój biopaliw z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej”, prof. dr hab. inż. Leszka Powierzy (Politechnika Warszawska) „Jak się ma inżynieria do techniki i sztuki czyli technika lekka łatwa i przyjemna”, zwiedzaniu zabytków miasta Płocka, koncercie orkiestry dętej ZST w Płocku.

Rafał Komorniczak

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Our website is protected by DMC Firewall!