Ukończyli szkołę

30 kwietnia 2010 roku na placu przed szkołą zgromadzili się uczniowie liceum ogólnokształcącego oraz technikum, by w uroczysty sposób zakończyć 3 – i 4 – letni okres nauki.

Oprócz abiturientów w uroczystości wzięli udział między innymi: Leszek Mazurek – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, kapitan Adam Nawrocki – przedstawiciel jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, ojciec Marek Janus – proboszcz parafii p. w. św. Antoniego, Aleksander Trzeciak – przewodniczący Rady Rodziców.

Tradycyjnie w uroczystości uczestniczyło kierownictwo szkoły – Dyrektor Witold Bierła, wicedyrektorzy – Elżbieta Kaaz i Dorota Gromada oraz Adam Cyfert – kierownik szkolenia praktycznego.

Na początku uroczystości zaproszeni goście krótko podsumowali czas nauki i życzyli abiturientom powodzenia w czasie zmagań na egzaminie maturalnym.

Następnym ważnym elementem zakończenia nauki było wręczenie świadectw z wyróżnieniem. W roku szkolnym 2009/2010 otrzymali je:

Z klasy III LO: Samanta Karpińska, Jakub Bochen, Krystian Michalski, Magdalena Bryll, Tomasz Kaliszak, Magdalena Solińska, Natalia Staszewska, Angela Witek.

Z klasy IV TENA Patryk Nowaczyk. Z klasy IV THA: Adrianna Dziurdzia i Patrycja Orzechowska. Z klasy IV THB: Natalia Antczak, Izabela Kasprzak i Natalia Kramarczyk. Z klasy IV TM/TE Adrian Stanisławski.

Nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców, wręczyli dyrektor szkoły Witold Bierła i przewodniczący Rady Rodziców Aleksander Trzeciak.

Pamiętano także o tych wszystkich uczniach, którzy w czasie trwania nauki reprezentowali szkołę na różnego rodzaju zawodach sportowych – oni również otrzymali nagrody.

Kolejny już raz wręczone zostały listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów, którzy wyróżniali się wzorową postawą i bardzo dobrymi wynikami w czasie uczęszczania do szkoły. W tym roku zaszczyt ten przypadł między innymi: Izabeli i Gerardowi Dziurdzia, Romanowi Orzechowskiemu, Grażynie Antczak, Dorocie i Mirosławowi Kasprzakom, Dorocie Kramarczyk, Jolancie i Grzegorzowi Nowaczykom, Emilii i Władysławowi Marciniakom, Barbarze i Janowi Stanisławskim, Krzysztofowi Michalskiemu, Elżbiecie Bochen, Krystynie Bryll, Jarosławowi Kaliszukowi, Lidii Karpińskiej, Stanisławowi Solińskiemu, Kindze Staszewskiej, Violetcie i Włodzimierzowi Witek.

Po tej części przedstawiciele klas maturalnych złożyli rotę ślubowania na sztandar szkoły, a dyrektor Witold Bierła przyjął ślubowanie.

Starszych kolegów pożegnali uczniowie z klas młodszych – Patrycja Kwatek i Damian Przespolewski.

Na tym zakończyła się część oficjalna, następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa ukończenia nauki, a zaproszeni rodzice i goście spotkali się z dyrektorem szkoły.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Our website is protected by DMC Firewall!