Zakończenie nauki dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

18 czerwca 2010 roku uczniów klas programowo najwyższych z zasadniczej szkoły zawodowej zgromadziła uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły.

Swoją obecnością podczas tego dnia zaszczycił uczniów Starosta Jarociński – Stanisław Martuzalski, towarzyszyli mu także Jacek Dutkiewicz – Starszy Cechu Rzemiosł różnych w Jarocinie oraz Aleksander Trzeciak – przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP nr 2 w Jarocinie.

Dyrektor szkoły, pan Witold Bierła w swoim przemówieniu podsumował czas nauki, podziękował uczniom, rodzicom i wychowawcom za angażowanie się w życie szkoły i zachęcał do aktywnego działania na rynku pracy.

Zaproszeni goście również docenili potrzebę szkolnictwa zawodowego i podkreślali ciągłe zapotrzebowanie na fachowców w wielu branżach.

Następnie dyrektor szkoły nagrodził uczniów, którzy za dwa lub trzy lata nauki osiągnęli średnią ocen pozwalającą na otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem. Nagrody otrzymali: Joanna Kubot z klasy II A, Martyna Szóstak z klasy II B, Janetta Floch z klasy II B, Kamila Bartkowiak z klasy II B, Adam Turek z klasy III F.

Docenieni zostali też uczniowie, którzy uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki w nauce: Katarzyna Bugajna z klasy II D, Ryszard Wujek z klasy II G, Damian Niemczyk z klasy III C, Tomasz Krell z klasy III E, Estera Mikołajczak z klasy III G, Kinga Konieczna z klasy III I.

Nagrody otrzymali także uczniowie z najlepszą frekwencją, w tym roku uhonorowano: Natalię Sip z klasy II A, Dawida Dostatniego z klasy III G, Kamilę Bartkowiak z klasy II B, Janettę Floch z klasy II B.

Nie zapomniano również o tych osobach, które godnie reprezentowały szkołę podczas różnych zawodów sportowych: Karolina Pantofel z klasy II A, Mateusz Ferdynand z klasy II D, Dorian Bąk z klasy II D, Jakub Michałek z klasy II D, Piotr Palczewski z klasy III C, Krystian Chwaliński z klasy III E.

Wszystkie nagrody ufundowała Rada Rodziców przy ZSP nr 2 w Jarocinie.

W szczególny sposób dyrektor szkoły, pan Witold Bierła podziękował rodzicom za współpracę w wychowaniu uczniów. Listy gratulacyjne i symboliczny kwiatek otrzymali państwo: Lidia i Eugeniusz Floch, Małgorzata i Paweł Bartkowiak, Ewa i Jakub Szóstakowie, Beata i Leszek Kubotowie, Hanna i Rafał Kaczmarscy, Ewa i Marek Witczakowie, Anna i Rafał Bugajni, Anita i Grzegorz Porzucek, Aurelia i Krzysztof Szymenderowie, Sylwia Bąk, Józef Juszczak, Halina i Andrzej Niemczykowie, Teresa i Marian Krell, Małgorzata i Wiesław Smolińscy, Regina i Arkadiusz Turkowie, Ewa i Tomasz Lewandowscy, Donata i Andrzej Mikołajczakowie, Krystyna i Stanisław Nowiccy, Justyna i Arkadiusz Potrowscy, Maria i Mikołaj Dostatni, Ewa i Janusz Konieczni, Bernadeta i Jan Tomczakowie, Danuta i Andrzej Reszelscy, Łucja i Grzegorz Wujkowie.

Kolejnym wydarzeniem podczas uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły złożone przez absolwentów. Rotę odczytała uczennica klasy III G Estera Mikołajczak a ślubowanie przyjął dyrektor Witold Bierła.

W imieniu absolwentów słowa pożegnania odczytała Estera Mikołajczak, podziękowała rodzicom, dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za pracę i pomoc.

Po części oficjalnej zaproszeni goście i rodzice udali się na spotkanie z dyrektorem szkoły, a absolwenci na ostatnie spotkanie z wychowawcami, podczas których na pewno nie zabrakło chwil wzruszenia.

Władysław Piotrowski

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd