Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości”

Albert Einstein

14 października 2011 r. o godz. 12:00 w ZSP nr 2 w Jarocinie odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z otwarciem sali gimnastycznej.

Nastrojowo, w pięknej, jesiennej scenografii, prowadzący akademię nauczyciele: Monika Mankiewicz-Wieczorek i Kazimierz Barłożyk powitali przybyłych na tę uroczystość gości, m.in.: posła elekta – Krzysztofa Kłosowskiego, starostę jarocińskiego – Mikołaja Szymczaka, przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego – Jarosława Łukasiewicza wraz z członkami zarządu i radnymi powiatu, burmistrza Jarocina – Adama Pawlickiego, dziekana US – Mieczysława Staniszewskiego, prezesa SZS Wielkopolska – Zdzisława Urbańczyka, dowódcę 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk – pułkownika Mariana Borowiaka, komendanta Powiatowej Policji w Jarocinie – podinspektora Krzysztofa Rzepczyka, zastępcę komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kapitana Mariana Tomczaka, dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu jarocińskiego, ojca Marka Janusa – proboszcza parafii p.w. św. Antoniego, prezesa ZNP Oddział Jarocin – Mariana Gulcza, przewodniczących rad rodziców, przyjaciół jarocińskiej „Dwójki”, przedstawicieli lokalnych mediów.

Na wstępie głos zabrał dyrektor ZSP nr 2 – Witold Bierła, który nie ukrywał radości z powodu oddania do użytku, czekającym od wielu, wielu lat uczniom, nowej sali gimnastycznej. Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązał do bardzo wysokich wyników ostatnio przeprowadzonej w naszej szkole ewaluacji.

Starosta jarociński – Mikołaj Szymczak złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W wygłoszonym przemówieniu, pan M. Szymczak odniósł się do dużych nakładów finansowych na oświatę w naszym powiecie oraz przeprowadzonych ostatnio remontów we wszystkich placówkach szkolnych Powiatu Jarocińskiego.

Co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, starosta jarociński przyznaje nauczycielom nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za aktywną działalność na rzecz społeczności nauczycielskiej. W tym roku nagrody zostały przyznane następującym nauczycielom:

- Lidii Kalinowskiej – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- Agnieszce Sobczak z ZSP nr 1,

- Marii Podemskiej z ZSP nr 1,

- Izabeli Wojtkowiak z ZSP nr 2,

- Klarze Wosik z ZSPB w Tarcach,

- Beacie Hendler z ZSS,

- Witoldowi Bierle – dyrektorowi ZSP nr 2.

Następnie, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego – Tomasz Kosiński, pogratulował awansu nauczycielom, którzy osiągnęli kolejny, wyższy stopień awansu zawodowego, a nauczyciele mianowani złożyli uroczyste ślubowanie.

Starosta jarociński – Mikołaj Szymczak serdecznie podziękował pedagogom, którzy pracują społecznie w szkole „Antonianum” przy klasztorze oo. Franciszkanów.

Podziękowania skierowano również do przedstawicieli rad rodziców wszystkich szkół, za zaangażowanie w przygotowanie obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego i pomoc w doposażeniu pracowni dydaktycznych.

Powiatową uroczystość uatrakcyjniały występy utalentowanych muzycznie i literacko uczniów oraz nauczycieli „Dwójki”, którzy pięknie, nastrojowo i wzruszająco recytowali, śpiewali i grali utwory m.in. Juliana Tuwima i Czesława Niemena, wprowadzając gości w nadzwyczajnie melancholijny, ale zarazem radosny stan.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Our website is protected by DMC Firewall!