Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości”

Albert Einstein

14 października 2011 r. o godz. 12:00 w ZSP nr 2 w Jarocinie odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z otwarciem sali gimnastycznej.

Nastrojowo, w pięknej, jesiennej scenografii, prowadzący akademię nauczyciele: Monika Mankiewicz-Wieczorek i Kazimierz Barłożyk powitali przybyłych na tę uroczystość gości, m.in.: posła elekta – Krzysztofa Kłosowskiego, starostę jarocińskiego – Mikołaja Szymczaka, przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego – Jarosława Łukasiewicza wraz z członkami zarządu i radnymi powiatu, burmistrza Jarocina – Adama Pawlickiego, dziekana US – Mieczysława Staniszewskiego, prezesa SZS Wielkopolska – Zdzisława Urbańczyka, dowódcę 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk – pułkownika Mariana Borowiaka, komendanta Powiatowej Policji w Jarocinie – podinspektora Krzysztofa Rzepczyka, zastępcę komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kapitana Mariana Tomczaka, dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu jarocińskiego, ojca Marka Janusa – proboszcza parafii p.w. św. Antoniego, prezesa ZNP Oddział Jarocin – Mariana Gulcza, przewodniczących rad rodziców, przyjaciół jarocińskiej „Dwójki”, przedstawicieli lokalnych mediów.

Na wstępie głos zabrał dyrektor ZSP nr 2 – Witold Bierła, który nie ukrywał radości z powodu oddania do użytku, czekającym od wielu, wielu lat uczniom, nowej sali gimnastycznej. Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązał do bardzo wysokich wyników ostatnio przeprowadzonej w naszej szkole ewaluacji.

Starosta jarociński – Mikołaj Szymczak złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W wygłoszonym przemówieniu, pan M. Szymczak odniósł się do dużych nakładów finansowych na oświatę w naszym powiecie oraz przeprowadzonych ostatnio remontów we wszystkich placówkach szkolnych Powiatu Jarocińskiego.

Co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, starosta jarociński przyznaje nauczycielom nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za aktywną działalność na rzecz społeczności nauczycielskiej. W tym roku nagrody zostały przyznane następującym nauczycielom:

- Lidii Kalinowskiej – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- Agnieszce Sobczak z ZSP nr 1,

- Marii Podemskiej z ZSP nr 1,

- Izabeli Wojtkowiak z ZSP nr 2,

- Klarze Wosik z ZSPB w Tarcach,

- Beacie Hendler z ZSS,

- Witoldowi Bierle – dyrektorowi ZSP nr 2.

Następnie, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego – Tomasz Kosiński, pogratulował awansu nauczycielom, którzy osiągnęli kolejny, wyższy stopień awansu zawodowego, a nauczyciele mianowani złożyli uroczyste ślubowanie.

Starosta jarociński – Mikołaj Szymczak serdecznie podziękował pedagogom, którzy pracują społecznie w szkole „Antonianum” przy klasztorze oo. Franciszkanów.

Podziękowania skierowano również do przedstawicieli rad rodziców wszystkich szkół, za zaangażowanie w przygotowanie obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego i pomoc w doposażeniu pracowni dydaktycznych.

Powiatową uroczystość uatrakcyjniały występy utalentowanych muzycznie i literacko uczniów oraz nauczycieli „Dwójki”, którzy pięknie, nastrojowo i wzruszająco recytowali, śpiewali i grali utwory m.in. Juliana Tuwima i Czesława Niemena, wprowadzając gości w nadzwyczajnie melancholijny, ale zarazem radosny stan.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

Our website is protected by DMC Firewall!