Spotkanie z pracodawcami

21 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie zorganizowano spotkanie dla pracodawców kształcących uczniów. Współorganizatorem spotkania był Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

W spotkaniu uczestniczyło prawie 70 pracodawców kształcących młodocianych pracowników.

Zaproszeni goście zgromadzili się w holu szkoły, gdzie powitali ich dyrektor szkoły – pan Witold Bierła oraz Starszy Cechu – pan Jacek Dutkiewicz. Jako pierwszy zabrał głos kierownik szkolenia praktycznego ZSP2 – pan Adam Cyfert, który przedstawił zmiany w kształceniu zawodowym, jakie przyniosła reforma z 2012 roku. Następnie głos zabrała pani Jolanta Łaźniak - dyrektor Kaliskiej Izby Rzemieślniczej, która omówiła zasady przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Na zakończenie spotkania ogólnego pani Katarzyna Uniejewska – starszy inspektor ds. BHP oraz nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy, przypomniała pracodawcom przepisy prawa pracy, jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych pracowników.

Po zakończeniu części ogólnej pracodawcy spotkali się w grupach branżowych z nauczycielami kształcącymi w poszczególnych zawodach. Przedstawili oni im nowe programy nauczania i korelację realizacji przedmiotów zawodowych z praktyczną nauką zawodu. Przeanalizowano terminy zdawania egzaminów zawodowych w poszczególnych kwalifikacjach. Pracodawcy mieli także możliwość omówienia z nauczycielami uczącymi spraw bieżących dotyczących uczniów, ich frekwencji i problemów edukacyjnych.

W imieniu organizatorów dziękujemy pracodawcom za liczny udział w spotkaniu.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd