Program Stypendiów Pomostowych

Uwaga maturzyści!!!

Rusza XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów
I roku studiów dziennych

Rusza XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2015 ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować, czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta 2015, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i:

• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

• zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich

• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty ogłaszanej każdego roku dla kolejnej edycji Programu; a ponadto:

• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub

• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub

• jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka) lub

• ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do Programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00.

SZCZEGÓŁY ZNAJDZIESZ TUTAJ

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Our website is protected by DMC Firewall!