Medal Edukacji Narodowej dla Jacka Dutkiewicza Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie

Pan Jacek Dutkiewicz 15 października 2015 roku z rąk pani Elżbiety Walkowiak wielkopolskiej kurator oświaty odebrał Medal Edukacji Narodowej.

O nadanie odznaczenie w uznaniu zasług Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie dla rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu jarocińskiego wnioskował Witold Bierła, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

Pan Jacek Dutkiewicz prowadzi działalność gospodarczą jako rzemieślnik od 1982r., będąc jednocześnie członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie. Od 2009 roku pełni funkcję Starszego Cechy Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

Od 1985 r. w swoim zakładzie rozpoczął szkolenie uczniów - pracowników młodocianych w ramach nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych, blacharz pojazdowy, elektromechanik pojazdów samochodowych. W zakładzie prowadzonym przez Jacka Dutkiewicza co roku odbywają miesięczne praktyki, studenci z Politechniki Poznańskiej oraz uczniowie z technikum samochodowego z Poznania i Jarocina. Do dnia dzisiejszego jako mistrz wyszkolił 78 uczniów. Jest również członek komisji egzaminacyjnych przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu w zawodach mechanik, blacharz, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Jako Starszy Cechy Rzemiosł Różnych w Jarocinie współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Co roku bierze udział w promowaniu szkolnictwa zawodowego wśród uczniów gimnazjów powiatu jarocińskiego. Wspiera szkołę w realizacji jej zadań dydaktycznych i wychowawczych. Wspiera finansowo organizowane przez szkołę przedsięwzięcia. Współorganizuje konkursy i akcje o charakterze profilaktycznym kierowane dla młodzieży („Karta ratownicza”, cykliczny „Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów w zakładach rzemieślniczych”).

Pan Jacek Dutkiewicz został wcześniej odznaczony Złotą Odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” oraz srebrnym medalem imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Our website is protected by DMC Firewall!