Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy - konkurs plastyczny

W ramach projektu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” ogłaszamy szkolny konkurs, którego motywem przewodnim będzie:

Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców

Forma: praca plastyczna

Termin składania prac 10 listopad 2016r.

u Pani Magdaleny Cyfert lub Pani Kamili Krzyżanowskiej

Na zwycięzców czekają nagrody.

Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców”

1. Konkurs przeprowadzony jest w ramach programu realizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod nazwą ,,INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY”. Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

2. Cele konkursu to uświadomienie uczniom jakie są wymagania pracodawców wobec przyszłych pracowników . Ponadto konkurs ma na celu promowanie aktywności i kreatywności uczniów.

3. Temat konkursu: , ,Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców”.

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Zespołu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

5. Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę
 • Pracę należy wykonać samodzielnie wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.
 • Format prac plastycznych musi być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2.
 • Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko autora oraz klasę.
 • Pracę należy składać do 10 listopada 2016r. u Pani Magdaleny Cyfert lub Pani Kamili Krzyżanowskiej.

6. Zasady przyznawania nagród

 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 • Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisje.
 • Organizator przyzna jedną nagrodę (rzeczową) i 2 wyróżnienia.
 • O wyborze najlepszych prac decyduje zgodność z tematem, pomysłowość oraz estetyka wykonania.
 • Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

DMC Firewall is a Joomla Security extension!