Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uczniowie klas I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego oraz klas I, II, III, IV Technikum zameldowani na terenie województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

O stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej), słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym
2. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego
3. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 lat
4. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż: 4,21 - uczniowie, 4,01 - słuchacze i studenci,
5. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto. (w wypadku osób samotnie wychowujących dzieci średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 740 złotych netto).

Regulamin oraz druki dokumentów (wnioski i oświadczenia) można pobrać w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. W sekretariacie szkoły można również odbierać zaświadczenie o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny (dotyczy uczniów klas drugich, trzecich i czwartych) i zaświadczanie o obecnym statusie ucznia. Wnioski z pełną dokumentacją należy składać w Starostwach Powiatowych właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osoby wnioskującej.

UWAGA!!!!

Uczniowie zameldowani na terenie powiatu jarocińskiego wnioski mogą składać w sekretariacie szkoły w terminie do 12 września 2017 r. do godz. 15.00.

Uczniowie zameldowani na terenie innych niż powiat jarociński powiatów wnioski mogą składać w starostwach powiatowych właściwych ze względu na miejsce zameldowania w terminach ustalonych przez dane starostwo.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd