Rozwój kompetencji kluczowych uczniów technikum i liceum

ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM I LICEUM

Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 września 2017 realizuje w pięciu szkołach powiatu jarocińskiego (II LO i Technikum nr 1 w ZSP nr 1, III LO i Technikum nr 2 w ZSP nr 2, Technikum w ZSPB w Tarcach) projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”. Łączna wartość projektu wynosi 728 962,50 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 692 514,37 PLN. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności przez 712 uczniów 3 szkół ponadgimnazjalnych, ponadto wzrost kompetencji zawodowych 57 nauczycieli, a także podniesienie jakości kształcenia w 5 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Projekt będzie trwał do 31 marca 2019 r.

W naszej szkole w ciągu dwóch lat w projekcie weźmie udział 110 uczniów III LO oraz 120 uczniów Technikum nr 2. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, w zajęciach konwersacyjnych z języka angielskiego i języka niemieckiego oraz zajęciach warsztatowo – terenowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Młodzież korzysta również z indywidualnych konsultacjach z doradcą edukacyjno – zawodowym. Uczniowie uczestniczący w zajęciach z nauk przyrodniczych wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Planetarium i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, Arboretum w Kórniku, Wielkopolskiego Parku Narodowego, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. W ramach projektu będą również odbywały się zajęcia rewalidacyjne.

Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe (biologiczna, chemiczna, geograficzna, matematyczna) w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny pozwalający stworzyć warunki dogodne do pracy metodą eksperymentu.

W ramach projektu 22 nauczycieli będzie doskonaliło swoje kompetencje zawodowe w ramach szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Projekt w szkole koordynują panie Danuta Twardy oraz Hanna Wardeńska.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd