Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

GaleriaPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie wspólnie ze szkolną służbą zdrowia ZSP nr 2 w Jarocinie w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia oraz w ramach realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” zorganizowała punkt informacyjno-edukacyjny dla uczniów palących tytoń, w którym zainteresowani uczniowie mogli za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz sprawdzić procent karboksyhemoglobiny we krwi.

Badania smokerlyzerem przeprowadzono u 50 uczniów. Tlenek węgla (CO) jest to trujący, bezbarwny i bezwonny gaz, powstaje on podczas spalania tytoniu. CO łączy się z hemoglobiną i wtedy powstaje karboksyhemoglobina (COHb), która ogranicza transport tlenu do organizmu człowieka. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu.

Palacz tytoniu ma bardzo upośledzone funkcje oddechowe. Karboksyhemoglobinę bardzo trudno „przerobić” z powrotem na dobrze funkcjonującą hemoglobinę. Palenie tytoniu może prowadzić do wielu chorób, w tym do rozwoju nowotworów. Dym tytoniowy wydychany przez palacza niekorzystnie oddziałuje na osoby przebywające w jego otoczeniu. Bierne palenie zwiększa ryzyko raka płuc, a także chorób dróg oddechowych i serca. Jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, ponieważ zwiększa ryzyko rozwoju astmy czy zakażeń dróg oddechowych. Palenie papierosów przez kobiety w ciąży przyczynia się do niższej masy urodzeniowej dziecka oraz może prowadzić do jego upośledzenia.

Pomocy w rzucaniu palenia udzielają poradnie zajmujące się profilaktyką i terapią uzależnienia od tytoniu oraz lekarze rodzinni. Osoby uzależnione mogą również skorzystać z pomocy udzielanej przez telefoniczną Poradnię pomocy Palącym: 801 108 108

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

Our website is protected by DMC Firewall!