Rekrutacja do Projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"

NOWY NABÓR NA KURSY I STAŻE W RAMACH PROJEKTU „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSP nr 2 W JAROCINIE”

Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest projekt pt.: „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” Wartość projektu: 1 330 850,00 PLN Dofinansowanie ze środków UE: 1 197 765,00 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych wśród uczniów z Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzących w skład ZSP nr 2 w Jarocinie w woj. Wlkp., podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 w Jarocinie w wyniku poniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenia pracowni zawodowych w okresie XII.2016 - X.2018r.

W ramach ww. projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:
1. Staże zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie będzie realizowane u pracodawców działających na terenie woj. wlkp. w szczególności na terenie pow. jarocińskiego oraz pow. sąsiadujących, wybranych na etapie realizacji projektu. Każdy uczestnik odbędzie 150h stażu, a w efekcie uzyska stypendium stażowe adekwatne do ilości h stażu tj. 1250zł brutto. Wsparcie udzielone będzie 49 uczniom/ uczennicom Technikum z ZSP nr 2 w Jarocinie.
2. Kursy zawodowe dla uczniów/ uczennic.
• kurs carvingu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej,
• kurs makijażu profesjonalnego oraz wizażu i stylizacji dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,
• kurs spawania MAG, TIG i gazowe dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,
• kurs na wózki widłowe dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,
• kurs dający uprawnienia do 1kV dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,
• kurs prawa jazdy dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,
• kurs obsługi kas fiskalnych dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów/ uczennic. Działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego mają na celu przedstawienie uczestnikom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Wsparcie udzielone będzie 24 uczniom/ uczennicom ZSP nr 2 w Jarocinie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje u szkolnych koordynatorów p. Katarzyny Uniejewskiej, p. Łukasza Mocha i p. Tobiasza Klaczyńskiego. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO DNIA 09.03.2018

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

Our website is protected by DMC Firewall!