Technikum przemysłu mody

Technik przemysłu mody zajmuje się projektowaniem odzieży oraz jej wykonaniem. W związku z tym wykonuje samodzielnie prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór i materiałów syntetycznych. Odczytuje rysunek modelowy odzieży. Dobiera materiał odzieżowy oraz dodatki krawieckie oraz rozpoznaje ich właściwości konfekcyjne. Wykonuje formy oraz szablony elementów odzieży i projektuje ich układ na materiale odzieżowym. Wykrawa elementy odzieży z materiałów podstawowych. Wykonuje prace ręczne w końcowej fazie procesu szycia. Ponadto do jego zadań należy organizowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych w przedsiębiorstwie. Ponadto może też zajmować się marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych. Organizuje pokazy kolekcji odzieży, aranżuje przestrzeń w salonach odzieżowych, opracowuje strategie promocji i sprzedaży produktów odzieżowych.

Kwalifikacje zawodowe

A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Projektowanie wyrobów odzieżowych. Uczeń posługuje się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych; wykonuje pomiary krawieckie; dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży; stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych; wykonuje modelowanie form wyrobów odzieżowych; przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych; projektuje układy szablonów; planuje operacje technologiczne związane z wykonywaniem wyrobów odzieżowych; dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych; dobiera sposoby wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.

Wykonywanie wyrobów odzieżowych. Uczeń posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych; oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich; dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych; dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych; dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych; obsługuje maszyny szwalnicze; rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych; łączy elementy wyrobów odzieżowych; wykonuje czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych; stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych; wykonuje prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych; oblicza koszty wykonania wyrobów odzieżowych; ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.

A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Organizowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych. Uczeń uwzględnia aktualne trendy mody w procesie projektowania wyrobów odzieżowych; sporządza dokumentację wyrobów odzieżowych; ocenia jakość materiałów odzieżowych przed rozkrojem; przygotowuje układy kroju z wykorzystaniem programów komputerowych; dobiera rodzaje warstwowania materiałów odzieżowych; organizuje pracę w krojowni; planuje proces rozkroju materiałów odzieżowych; dobiera metody i techniki rozkroju materiałów odzieżowych; dobiera maszyny oraz urządzenia do rozkroju materiałów odzieżowych; dobiera techniki klejenia elementów wyrobów odzieżowych; dobiera metody zdobienia elementów wyrobów odzieżowych; dobiera metody znakowania i kompletowania wykrojów; planuje zagospodarowanie odpadów materiałów odzieżowych; organizuje pracę w szwalni; określa metody i systemy organizacji produkcji wyrobów odzieżowych; dobiera maszyny szwalnicze i urządzenia do produkcji wyrobów odzieżowych; dobiera maszyny oraz urządzenia do obróbki parowo-cieplnej; organizuje transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie; nadzoruje etapy wytwarzania wyrobów odzieżowych; ocenia jakość gotowych wyrobów odzieżowych; dobiera sposoby znakowania, pakowania i przechowywania wyrobów odzieżowych.

Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych. Uczeń rozpoznaje potrzeby grup docelowych klientów; opracowuje kolekcje wyrobów odzieżowych; rozpoznaje instrumenty promocji stosowane na rynku mody; dobiera metody promocji kolekcji wyrobów odzieżowych; organizuje pokazy kolekcji wyrobów odzieżowych; organizuje działania związane z kontraktacją kolekcji wyrobów odzieżowych; dobiera metody i kanały dystrybucji wyrobów odzieżowych; planuje działania logistyczne związane z dystrybucją wyrobów odzieżowych; podejmuje działania z zakresu marketingu mody; aranżuje przestrzeń wystawową i sprzedażową salonów odzieżowych; opracowuje koncepcje sprzedaży internetowej; przestrzega zasad kultury sprzedaży; udziela porad w zakresie indywidualnej stylizacji ubioru.

Przedmioty nauczania

W planie lekcji oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się następujące przedmioty zawodowe:

  • materiałoznawstwo odzieżowe,
  • technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych,
  • konstrukcja i modelowanie form odzieży,
  • projektowanie i stylizacja ubiorów,
  • wykonywanie wyrobów odzieżowych,
  • marketing mody,
  • działalność gospodarcza w branży odzieżowej,
  • organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki, historia.

Przykładowe miejsca pracy / Możliwość dalszej nauki

Po ukończeniu szkoły technik przemysłu mody może pracować w przedsiębiorstwach produkujących wyroby odzieżowe na stanowiskach: kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów odzieżowych, pracownika promocji i dystrybucji wyrobów odzieżowych, projektanta kolekcji, organizatora pokazów wyrobów odzieżowych, a także we własnej firmie prowadzącej działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych.

 Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczeń otrzymuje tytuł technika przemysłu mody. Po zdaniu egzaminu maturalnego może dalej się uczyć na studiach wyższych na każdym wybranym kierunku, a w szczególności na wzornictwie, projektowaniu mody, włókiennictwie.

Our website is protected by DMC Firewall!