Kindersztuba w szkocką kratę

Kindersztuba w szkocką kratę – czyli "Życie Jarocina" o galowej „Dwójce”

Przynajmniej raz w tygodniu uczniowie ponadgimnazjalnej "Dwójki" muszą przyjść do szkoły na galowo. Chłopcy w garniturach albo we wojskowych mundurach, dziewczyny w garson­kach. - Powiem szczerze, że super to wygląda - mówi dyrektor Witold Bierła .

"Dzień Stroju Galowego" to autorski pomysł szefa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Realizuję swoją koncepcję rozwoju szkoły. Jednym z jej założeń było wprowadzenie ta­kiego dnia dla wszystkich uczniów, ponieważ początkowo strój obowią­zywał tylko klasy liceum ogólno­kształcącego z przysposobieniem wojskowym. Później dołączyli do nich "hotelarze", czyli uczniowie technikum hotelarskiego. Pozostali nie mieli takiego stroju i dlatego wprowadziliśmy jeden dzień w tygodniu, w którym wszyscy ucznio­wie przychodzą elegancko ubrani. Chłopców obowiązuje garnitur, elegancka koszula, spodnie z ma­teriału. Dziewczyny muszą nosić spódnicę, eleganckie spodnie czy garsonki - tłumaczy ŻYCIU Witold Bierła.

Co było powodem takiej inicjaty­wy? - Przede wszystkim chcieliśmy pokazać młodym ludziom, że warto w życiu dbać o. własny wizerunek, o własny image. - mówi Dorota Gromada, wicedyrektor ZSP nr 2, która upatruje w idei galowego dnia ważny element wychowawczy. - Elegancko ubrani uczniowie zupełnie inaczej odnoszą się do siebie. Czynią to z o wiele większą kulturą. Galowy strój uczy pewnej ogłady, kindersztuby. Wicedyrektor dodaje również, że w ten sposób u młodzieży kształci się umiejętność prezentacji przed przyszłym pra­codawcą. Podobnego zdania jest Witold Bierła. - Uczniowie oswoją się z eleganckim strojem i potem ,gdy pójdą na jakąś uroczystość czy rozmowę kwalifikacyjną, będą wiedzieli, jak się ubrać i zaprezen­tować - mówi dyrektor.

Już pierwszy galowy dzień uczniowie mają za sobą (przypada on w każdą środę). Wydaje się, że pomysł wypali, bo większość przy­szła do szkoły według zaleceń.

Najefektowniej prezentują się stroje uczniów technikum hotelarskiego. Dziewczyny noszą bowiem spódniczki w szkocką kratę, z kolei Chłopcy mają w tym samym deseniu krawaty. Przyszli pracownicy hoteli właśnie w tych ubiorach odbywają zajęcia prak­tyczne. - Uczniowie technikum hotelarskiego przychodzą do szkoły w stroju galowym dwa razy w tygo­dniu, pozostałych klas technikum, zasadniczej szkoły zawodowej raz w tygodniu, a młodzież uczęszcza­jąca do liceum ogólnokształcące­go z przysposobieniem wojskowym zakłada mundury 3 razy w tygodniu. - wyjaśnia Dorota Gromada. - Po­wiem szczerze, że super to wygląda - dodaje Witold Bierła.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

Our website is protected by DMC Firewall!