Dyrektor naszej szkoły w latach 1965 - 1981

 Józefa Brzyziak (1926 – 2010)

Dyrektor naszej szkoły w latach 1965 – 1981

Józefa Brzyziak urodziła się 24 stycznia 1926 roku w miejscowości Awlus w powiecie stolpeckim w województwie nowogródzkim (dzisiejsza Białoruś) w rodzinie Józefa i Aleksandry Bryrzkiewiczów. W wieku 6 lat zaczęła naukę w Szkole Powszechnej w Turcu. Po 17 września 1939 roku Nowogródczyzna znalazła się pod okupacją radziecką. Rodzina Bryrzkiewiczów, której odebrano majątek, dla własnego bezpieczeństwa rozproszyła się. Józefa Brzyziak w tym czasie kontynuowała naukę w dziesięciolatce w Nieświeżu. Po wejściu Niemców w 1941 roku wstąpiła do Seminarium Nauczycielskiego z białoruskim językiem nauczania. Ukończyła je w 1944 roku i w tym samym roku podjęła naukę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej.

Przez cały okres okupacji uczęszczała na tajne komplety polskie z zakresu historii, geografii i języka polskiego. W grudniu 1945 roku rodzina Bryrzkiewiczów opuściła Nowogródczyznę i osiadała w Gorzowie Wlkp. Od lutego 1946 rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 1, a w 1948 roku w Szkole Podstawowej w Witnicy w powiecie Gorzów. W 1950 Józefa Brzyziak przeprowadziła się do Jarocina i zatrudniona została w miejscowym Wydziale Oświaty na stanowisku inspektora. W latach 195 – 1961 studiowała zaocznie matematykę na SN – ie w Poznaniu, a potem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. W 1965 przeszła do pracy w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących, w której powierzono jej obowiązki dyrektora.

Oprócz pracy zawodowej działała w różnych organizacjach. Od 1946 roku była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1976 – 1980 pełniła funkcję sekretarza Zarządu Oddziału w Jarocinie, zaś od 1987 do 1990 była członkiem Zarządu. W 1991 roku reprezentowała jarocińskich związkowców w Zarządzie Okręgu w Kaliszu, a od 1994 roku była sekretarzem Sekcji Emerytów i Rencistów w województwie kaliskim. Za tę pracę otrzymała w 1976 roku Złotą Odznakę ZNP.

Za pracę dla miasta i środowiska Ziemi Jarocińskiej otrzymała odznaczenie honorowe „Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego (1968), „Za zasługi dla województwa kaliskiego (1978) oraz medal „Za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej”(1979).

Za całokształt pracy zawodowej, związkowej i społecznej w różnych organizacjach otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi (1970), Złoty Krzyż Zasługi (1979) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979).

Opracowano na podstawie Janiny Grali

Józefa Brzyziak w 1965 roku została dyrektorem powołanej do istnienia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących, która dała początek dzisiejszemu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Funkcję tę pełniła przez 16 lat. W tym czasie uczyła matematyki.

Stworzyła naszą szkołę od podstaw. Wydawało się, że stoi przed zadaniem niemożliwym do wykonania. Szkoła miała uczniów i nauczycieli, ale nie miała budynku. A jednak stworzyła w krótkim czasie największą szkołę w Jarocinie. Było to możliwe dzięki jej niebywałemu zaangażowaniu, pracowitości oraz wyjątkowemu talentowi organizacyjnemu. Swoim entuzjazmem potrafiła zarazić nauczycieli i uczniów. To właśnie dzięki jej zabiegom w szkole powstawały kolejne pracowanie wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe. Władze oświatowe wielokrotnie doceniały wysoki poziom nauczania w kierowanej przez nią placówce.

Efektem jej działań była też doskonała współpraca między szkołą a jarocińskimi zakładami pracy.

Wiele czasu i sił poświęcała działającym na terenie szkoły organizacjom młodzieżowym, szczególnie drużynie harcerskiej czy Szkolnemu Kołu Krajoznawczo – Turystycznemu. Wspierała młodzież w działaniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnego środowiska.

W 1981 roku przeszła na emeryturę. Nie był to jednak okres bezczynności. Odegrała ważną rolę w integracji środowiska emerytowanych pracowników oświaty w Jarocinie.

Pani Józefa Brzyziak pozostanie w naszej pamięci jako twórca naszej szkoły i jej pierwszy wieloletni dyrektor.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd