Milion dla "Dwójki"

Od 1 września 2012 roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie będzie realizowany projekt „Znajdę pracę po szkole zawodowej” o wartości miliona złotych. Został on przygotowany we współpracy z firmą STW Finanse z Poznania i otrzymał dofinansowanie ze środków EFS w wysokości 923 000 złotych.

Projekt będzie realizowany przez dwa kolejne lata szkolne. Jego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy oraz podniesienie umiejętności uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z matematyki, języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Oprócz tego odbywać się będą zajęcia poświęcone odnawialnym źródłom energii, zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz spotkania z doradcą zawodowym. Ponadto zostaną zorganizowane kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe młodzieży: kursy obsługi kas fiskalnych, kursy spawania metodą TIG i MAG, kursy obrabiarek sterowanych numerycznie, kursy na uprawnienie elektryczne do 1 Kv. W ramach projektu uczniowie będą wyjeżdżali na wizyty studyjne do nowoczesnych zakładów pracy oraz dobywali staże.

Cieszę się, że projekt „Znajdę pracę po szkole zawodowej” będzie realizowany w naszej szkole od września – powiedział Witold Bierła – dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie - Dzięki niemu uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe i matematyczne. Ponadto udział w projekcie to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych uprawnień, bardzo poszukiwanych na rynku pracy.

Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaci się o kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, tablice interaktywne, notebooki.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

Our website is protected by DMC Firewall!