Kolejny rok szkolny za nami…

Uroczystość zakończenia roku szkolnego26 czerwca 2015 roku o godz. 9.00 zebraliśmy się przed szkołą, aby pożegnać rok szkolny 2014/2015. Wcześniej, o godz. 8.00, w kościele ojców franciszkanów została odprawiona msza święta w intencji szkolnej społeczności.

Czerwcowa uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 była po raz pierwszy połączona z zakończeniem nauki w szkole absolwentów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością szacowni goście: przewodniczący Rady Powiatu, pan Jan Szczerbań, przedstawiciel WSB w Poznaniu – pułkownik rezerwy, pan Wiesław Korczyc, starszy Cechu Rzemiosł Różnych, pan Jacek Dutkiewicz, przedstawiciele służb mundurowych: 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, przedstawiciel Rady Rodziców, pan Michał Mielcarek.

W roli gospodarzy uroczystości zadebiutowali: Wiktoria Urbaniak – uczennica klasy I LOPA oraz Jakub Tokarski – przedstawiciel szkolnego samorządu, uczeń klasy I TS.

Dyrektor szkoły, pan Witold Bierła w wygłoszonym przemówieniu podsumował miniony rok naszych zmagań oraz pożegnał odchodzącą na emeryturę panią Elżbietę Wiśniewską – lubianą i cenioną nauczycielkę przedmiotów ekonomicznych, a także oddelegowanych do pracy w innych parafiach – równie lubianych i cenionych księży katechetów: ks. Damiana Weissa i ks. Łukasza Ograbka.

W imieniu uczniów, odchodzących księży pożegnały w rytmie nostalgiczno – humorystycznych piosenek - uczennice kl. I LOPB - Oliwia Gatniejewska i Monika Adamska.

Za trud nauczania i wychowania, w imieniu zgromadzonych na uroczystości uczniów, dyrekcji oraz wszystkim pracownikom szkoły - podziękowała Ola Piechowiak – przedstawicielka samorządu szkolnego, uczennica kl. II TF.

Następnie, najlepszym uczniom wręczono świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom – listy gratulacyjne.

Dwanaścioro uczniów najsolidniej uczęszczających na zajęcia otrzymało nagrody i dyplomy za 100% frekwencję w roku szkolnym 2014/2015. Oto oni:

1. Natalia Kolińska klasa Ia

2. Martyna Wojtczak Klasa Ic

3. Dawid Regulski Klasa Ic

4. Łukasz Gluza klasa IIb

5. Tobiasz Krzywański klasa IIf

6. Weronika Szulc klasa IIIa

7. Kinga Kubiak klasa IIIb

8. Sylwia Lefczak klasa IITF

9. Patrycja Magda klasa IIITHM

10. Dominika Wolska klasa klasa I LPB

11. Sylwia Bączyk klasa II LPB

12. Mateusz Grieger klasa IILPB

Nagrody za najwyższą frekwencję wśród klas otrzymały: klasa I LPB za zajęcie I miejsca w pionie szkół średnich oraz klasa I a za zajęcie I miejsca wśród szkół zasadniczych zawodowych.

Za pracę nad pojazdem solarnym, który brał udział w konkursie pod hasłem: „Śmieciom stop” (zajął II miejsce ), nagrodę otrzymali: Błażej Świętek i Łukasz Nowaczyk z klasy III TSN.

Najlepsi sportowcy - absolwenci ZSZ otrzymali statuetki za godne reprezentowanie ZSP nr 2 w zawodach sportowych:

1. Jagoda Kwiatkowska z klasy III a

2. Kinga Kubiak z klasy III b

3. Adam Reszelski z klasy III b

4. Michał Szyba z klasy III c

5. Jakub Biegański z klasy III c

6. Łukasz Wieliński z klasy III c

7. Krzysztof Banaszak z klasy III f

8. Maciej Kujawa z klasy III g

9. Szymon Kubiak z klasy III g

Podczas piątkowej uroczystości w szczególny sposób podkreślono wkład uczniów w prace na rzecz szkoły. Dyplomy oraz nagrody otrzymali:

1. Marek Matusiak z klasy IITEN

2. Jakub Matuszewski z klasy IITEN

3. Tomasz Walczak z klasy ITS

4. Krzysztof Wojtczak z klasy ITS

5. Piotr Przygodzki z klasy ITS

6. Szymon Kordus z klasy ITS

7. Filip Roszak z klasy ITS

8. Damian Błaszczyk z klasy ITHM

9. Krystian Kołczyk z klasy ITHM

10. Jakub Kubiak z klasy IITHM

11. Kamil Dworzyński z klasy IITS

12. Łukasz Grobelny z klasy IITS

13. Adrian Derwich z klasy IC

14. Mateusz Karcz z klasy IIIC

15. Szymon Weinert z klasy IIIC

16. Tymoteusz Korcz z klasy IIIC

17. Mateusz Szymczak z klasy ITEN

18. Jakub Stasiak z klasy ITEN

19. Patryk Strzelczyk z klasy ITEN

20. Mateusz Tuszyński z klasy ITEN

21. Paweł Pawlaczyk z klasy II B

22. Oliwia Gatniejewska z klasy I LPB

23. Monika Adamska z klasy ILPB

Za działalność w szkolnym kole Wolontariatu oraz Klubie Wesołych Ogrodników, nagrodzono:

1. Małgorzatę Golińską z klasy II LPB

2. Katarzynę Bogusławską z klasy I LPB

3. Agatę Olgrzymek z klasy I LPB

4. Monikę Bartkowiak z klasy I LPB

5. Ewelinę Kowańdy z klasy IIa

W konkursie BHP dla pracowników młodocianych, którzy reprezentowali ZSP nr 2 oraz Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie, nagrodzono: Kamila Jankowiaka, Natalię Śpitalniak i Radosława Kordusa.

Małgorzata Golińska uczennica kl. II LOPB otrzymała nagrodę ufundowaną przez Komendę Powiatową Policji w Jarocinie.

Nagrodę ufundowaną przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu otrzymała Marta Pluta - uczennica klasy I liceum ogólnokształcącego z przysposobieniem policyjno- prawnym B.

Podczas uroczystości przedstawiciel państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie wręczył uczniom klasy II Technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dla strażaków ochotników OSP, natomiast uczniom klasy III o tym samym profilu – wręczono zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników.

Pożegnaniu absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy kończąc szkolny etap życia, rozpoczynali jednocześnie następny, przyświecały słowa J. W. Goethego: „Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”

W imieniu absolwentów ZSZ głos zabrał Szymon Kubiak (kl. III G), który strofami utworu L. Staffa, w rytm nastrojowej muzyki: Amelie - Comptine d’un autre ete, pięknie podziękował za pomoc „w przejściu na drugi brzeg” - dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Szczególnym momentem piątkowej uroczystości było złożenie przez kończących naukę w szkole przedstawicieli klas zasadniczych uroczystego ślubowania. Szkolną uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 uświetniły piosenkami: Julita Balcer z klasy I THM i Angelika Śpitalniak z klasy I TF, a także akompaniujący koleżankom Wojtek Pluta z klasy I THM.

Życzymy wszystkim udanych wakacji! Wszędzie, a szczególnie nad wodą, zachowujcie się roztropnie i stosujcie do zasad bezpieczeństwa!

Do zobaczenia we wrześniusmile

Oto uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:

Z KL. I A

1. Kornelia Sibińska

Z kl. IC

1. Daria Klemm

2. . Wioleta Grześkowiak

Z kl. ID

1. Maciej Wyrwas

Z KL. IIA

1. Klaudia Andrzejczak

2. Alicja Humpa

3. Anna Jabłońska

4. Magdalena Konarkowska

5. Ewelina Kowańdy

6. Majka Kwiatkowska

7. Paulina Rataj

8. Izabela Skrzypczak

9. Katarzyna Szczepaniak

10. Sandra Zakrzewska

Z Kl. IIe

1. Angelika Nowak

Z klasy I Technikum hotelarskiego i mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym:

1. Klaudia Krysztofiak

2. Wojciech Pluta

Z KL. I Technikum elektrycznego i elektronicznego:

1. Kamil Pluciński

2. Bartosz Spychała

Z klasy I Technikum usług fryzjerskich:

1. Daria Gluba

2. Monika Marecka

Z KL. II Technikum hotelarskiego i mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym:

1. Zuzanna Zaryczna

2. Kinga Szymańska

3. Weronika Zawisła

4. Karolina Gajewska

5. Kinga Osołkowska

Z KL. II Technikum elektronicznego:

1. Jakub Matuszewski

Z KL. II Technikum pojazdów samochodowych:

1. Sebastian Wach

2. Marcin Jujka

Z Kl. II Technikum usług fryzjerskich:

1. Karolina Bielarz

2.Aleksandra Piechowiak

3.Ilona Stachowiak

Z KL. III Technikum hotelarskiego i mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym:

1. Patrycja Biadała

2. Magdalena Frankowiak

3. Milena Miękus

Z KL. III Technikum pojazdów samochodowych i technikum elektronicznego:

1. Błażej Świętek

2. Paweł Markiewicz

Z KL. I Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem policyjno-prawnym A

1. Patrycja Adamkiewicz

2. Klaudia Gauza

3. Mateusz Hajdasz

4. Anna Mojsiuk

5. Weronika Roszyk

6. Kinga Wawrzyniak

Z KL. I Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem policyjno-prawnym B

1. Dominika Juszczak

2. Kamil Kałużny

3. Agata Olgrzymek

4. Michalina Skórska

Z KL. I Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem wojskowym

1. Bartosz Orpel

Z KL. II Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem wojskowym

1. Grzegorz Wachowiak

2. Dominika Kermes

Z KL. II Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem policyjno-prawnym A

1. Marika Mieloszyk

2. Agnieszka Muszyńska

3. Karolina Gałązka

4. Marharyta Zilinskaya

Z KL. II Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem policyjno-prawnym B

1. Marta Pluta

2. Agnieszka Szymczak

Wyróżniający się absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej to:

Z Kl. III A

1. Jagoda Kwiatkowska

2. Weronika Nowak

3. Karolina Pientka

Z Kl. III B

1. Szymon Finger

2. Kinga Kubiak

3. Sylwia Szymczak

4. Kinga Szymoniak

5. Grzegorz Wiertelak

Z Kl. III C

1. Michał Szyba

Z Kl. III D

1. Jakub Gajewski

Z Kl. III E

1. Marta Rutowska

2. Monika Boruta

3. Joanna Łysiak

4. Krzysztof Nowak

Z Kl. III G

1. Szymon Kubiak

2. Tomasz Nowicki

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd