Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy - konkurs plastyczny

W ramach projektu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” ogłaszamy szkolny konkurs, którego motywem przewodnim będzie:

Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców

Forma: praca plastyczna

Termin składania prac 10 listopad 2016r.

u Pani Magdaleny Cyfert lub Pani Kamili Krzyżanowskiej

Na zwycięzców czekają nagrody.

Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców”

1. Konkurs przeprowadzony jest w ramach programu realizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod nazwą ,,INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY”. Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

2. Cele konkursu to uświadomienie uczniom jakie są wymagania pracodawców wobec przyszłych pracowników . Ponadto konkurs ma na celu promowanie aktywności i kreatywności uczniów.

3. Temat konkursu: , ,Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców”.

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Zespołu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

5. Warunki uczestnictwa:

 • Każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę
 • Pracę należy wykonać samodzielnie wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.
 • Format prac plastycznych musi być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2.
 • Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko autora oraz klasę.
 • Pracę należy składać do 10 listopada 2016r. u Pani Magdaleny Cyfert lub Pani Kamili Krzyżanowskiej.

6. Zasady przyznawania nagród

 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 • Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisje.
 • Organizator przyzna jedną nagrodę (rzeczową) i 2 wyróżnienia.
 • O wyborze najlepszych prac decyduje zgodność z tematem, pomysłowość oraz estetyka wykonania.
 • Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd