Rozwój kompetencji kluczowych uczniów technikum i liceum

ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM I LICEUM

Starostwo Powiatowe w Jarocinie od 1 września 2017 realizuje w pięciu szkołach powiatu jarocińskiego (II LO i Technikum nr 1 w ZSP nr 1, III LO i Technikum nr 2 w ZSP nr 2, Technikum w ZSPB w Tarcach) projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”. Łączna wartość projektu wynosi 728 962,50 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 692 514,37 PLN. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności przez 712 uczniów 3 szkół ponadgimnazjalnych, ponadto wzrost kompetencji zawodowych 57 nauczycieli, a także podniesienie jakości kształcenia w 5 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Projekt będzie trwał do 31 marca 2019 r.

W naszej szkole w ciągu dwóch lat w projekcie weźmie udział 110 uczniów III LO oraz 120 uczniów Technikum nr 2. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, w zajęciach konwersacyjnych z języka angielskiego i języka niemieckiego oraz zajęciach warsztatowo – terenowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Młodzież korzysta również z indywidualnych konsultacjach z doradcą edukacyjno – zawodowym. Uczniowie uczestniczący w zajęciach z nauk przyrodniczych wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Planetarium i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, Arboretum w Kórniku, Wielkopolskiego Parku Narodowego, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. W ramach projektu będą również odbywały się zajęcia rewalidacyjne.

Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe (biologiczna, chemiczna, geograficzna, matematyczna) w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny pozwalający stworzyć warunki dogodne do pracy metodą eksperymentu.

W ramach projektu 22 nauczycieli będzie doskonaliło swoje kompetencje zawodowe w ramach szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Projekt w szkole koordynują panie Danuta Twardy oraz Hanna Wardeńska.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!