Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

GaleriaPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie wspólnie ze szkolną służbą zdrowia ZSP nr 2 w Jarocinie w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia oraz w ramach realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” zorganizowała punkt informacyjno-edukacyjny dla uczniów palących tytoń, w którym zainteresowani uczniowie mogli za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz sprawdzić procent karboksyhemoglobiny we krwi.

Badania smokerlyzerem przeprowadzono u 50 uczniów. Tlenek węgla (CO) jest to trujący, bezbarwny i bezwonny gaz, powstaje on podczas spalania tytoniu. CO łączy się z hemoglobiną i wtedy powstaje karboksyhemoglobina (COHb), która ogranicza transport tlenu do organizmu człowieka. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu.

Palacz tytoniu ma bardzo upośledzone funkcje oddechowe. Karboksyhemoglobinę bardzo trudno „przerobić” z powrotem na dobrze funkcjonującą hemoglobinę. Palenie tytoniu może prowadzić do wielu chorób, w tym do rozwoju nowotworów. Dym tytoniowy wydychany przez palacza niekorzystnie oddziałuje na osoby przebywające w jego otoczeniu. Bierne palenie zwiększa ryzyko raka płuc, a także chorób dróg oddechowych i serca. Jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, ponieważ zwiększa ryzyko rozwoju astmy czy zakażeń dróg oddechowych. Palenie papierosów przez kobiety w ciąży przyczynia się do niższej masy urodzeniowej dziecka oraz może prowadzić do jego upośledzenia.

Pomocy w rzucaniu palenia udzielają poradnie zajmujące się profilaktyką i terapią uzależnienia od tytoniu oraz lekarze rodzinni. Osoby uzależnione mogą również skorzystać z pomocy udzielanej przez telefoniczną Poradnię pomocy Palącym: 801 108 108

Our website is protected by DMC Firewall!