EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY

GaleriaW czwartek 23 listopada odbyło się niezwykłe spotkanie w ramach PROGRAMU EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY, które miało na celu zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie ich wiedzy na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE. Poprzez praktyczne lekcje europejskie, z udziałem znanych osób, pokazano uczniom naszej szkoły, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

Organizatorami spotkania było: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Team Europe oraz ZSP nr 2 w Jarocinie. Uczniowie otrzymali szereg materiałów edukacyjnych dotyczący funkcjonowania UE, które będą mogli wykorzystać podczas lekcji z wiedzy o społeczeństwie czy przedsiębiorczości.

W spotkaniu uczestniczyli następujący goście: Pan Dr Krzysztof Biegun – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, specjalizujący się w takich zagadnienia jak walka z kryzysem UE, jednolity rynek, unia gospodarcza i walutowa, semestr europejski, polityka przemysłowa UE, funkcjonowanie UE, członek, ekspert w Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce; Pan Mateusz Konieczny - trener i animator z Pracowni Inspiracji Kulturalnych, laureat konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej; Pan Witold Bierła - Dyrektor ZSP nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie; Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie Pan Jacek Dutkiewicz – przedstawiciel pracodawców współpracujących ze szkołą; Pan Sławomir Adamczak – przewodniczącego Rady Rodziców ZSP nr 2; Nauczyciele – opiekunów klas uczestniczących.

Spotkanie trwające ponad 2 godziny rozpoczęło się znakomitym występem naszego szkolnego Zespołu Muzycznego ,,Dwójka Band”. Następnie uczennice klasy II LPB Agata Bizan i Maksymilina Nowak przedstawiły prezentację na temat wpływu UE na środowisko lokalne, przedstawiając inwestycje, jakie zostały zrealizowane przy pomocy środków z UE na terenie naszego powiatu. Uczennice wskazywały na konkretne działania, dokładne nazwy projektów, prezentowały zdjęcia z ich realizacji oraz przytaczały niewiarygodne kwoty środków finansowych przeznaczone na ten cel. Ponadto przedstawiły aktualne projekty realizowane w naszej szkole, z których może skorzystać młodzież.

Następnie animator Mateusz Konieczny opowiedział o możliwościach, jakie młodym ludziom daje Unia Europejska. Animator podzielił się z uczniami refleksjami dotyczącymi wymian międzynarodowych, w których uczestniczył, a także opowiedział, jak najlepiej wykorzystać czas, studiując zagranicą. Sam w ramach programu Erasmus+ studiował na Freie Universitaet w Berlinie.

W dalszej części spotkania ekspert Pan dr Krzysztof Biegun opowiedział, na czym polega wspólnota, czym jest swobodny przepływ ludzi i towarów oraz korzyści, jakie z tego tytułu płyną dla uczestników UE. W części warsztatowej młodzież podzielona na 10 grup przygotowała plakaty prezentujące wizję Unii Europejskiej w 2025 roku. Młodzi wskazali na korzyści, jakie Polkom i Polakom daje członkostwo naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej, jednakże wśród wizji UE można było zauważyć także negatywne scenariusze.

Prace przygotowywało ponad 90 uczniów uczestniczący w spotkaniu z klasy: I Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem wojskowym, II A Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem policyjno-prawnym, II technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym oraz z klasy III technikum usług fryzjerskich.

Całość spotkanie odbywała się w bardzo przyjemnej atmosferze, uczniowie aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu plakatów. Na zakończenie szkoła otrzymała Certyfikat Europejskiego Uniwersytetu Latającego od organizatorów spotkania.

Magdalena Cyfert

Our website is protected by DMC Firewall!