Technikum

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

Technikum pojazdów samochodowych

Intensywny rozwój branży motoryzacyjnej spowodował wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, „naszpikowanych” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Technikum - technik pojazdów samochodowych po zmianie programu nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców.

Nasza szkoła od wielu lat prowadzi kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, dzięki temu współpracuje z wieloma firmami branży motoryzacyjnej. Doskonała kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla tego zawodu daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.

Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
 • stacjach diagnostyki pojazdów;
 • zajezdniach i bazach transportowych;
 • firmach przewozowych i kurierskich;
 • firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
 • firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach;
 • salonach obsługi i sprzedaży samochodów.

Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata. W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkole oraz w współpracujących zakładach z branży motoryzacyjnej. W toku nauki uczniowie zdobywają wykształcenie ogólnokształcące i zawodowe. W związku z tym mogą przystąpić do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W czasie nauki uczeń może za darmo zdobyć prawo jazdy kategorii B.

Technikum elektryczne

Jest to kierunek kształcący całościowo fachowców dziedzin elektrycznych. Do typowych zdań zawodowych technika elektryka należy:

 • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługa maszyn elektrycznych (np. silników, prądnic elektrycznych) oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • dokonywanie napraw urządzeń zasilanych prądem elektrycznym,
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków alarmowych pomieszczeń i obiektów,
 • instalowanie środków ochrony przeciwporażeniowych.

Praca instalatora elektrycznego polega na układaniu nowych instalacji, na budowie instalacji do zasilania oświetlenia, sprzętu gospodarstwa domowego czy też maszyn elektrycznych. Monter i konserwator sieci elektrycznych buduje sieci energetyczne doprowadzające prąd do mieszkań, zakładów, wykonuje prace naprawcze i konserwacyjne sieci. Elektryk może także zajmować się naprawą i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem siników elektrycznych a także elektromechaniką samochodową.

Praca elektryka wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też z nadzorowanych przez niego urządzeń. Elektryk powinien cechować się dobrym wzrokiem i słuchem, zdolnością do koncentracji i podziału uwagi, uzdolnieniami technicznymi oraz twórczym myśleniem. Nauka trwa 4 lata. Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Technikum przemysłu mody

Technikum elektroniczne

Dzięki rozwojowi elektroniki współczesne urządzenia nie mają gabarytów kartonu po telewizorze, a pudełka zapałek. Ciągła miniaturyzacja i stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwia nam korzystanie z gadżetów elektronicznych choćby takich jakie oferują nowoczesne telefony komórkowe. Dziś odtwarzacz mp4, wideo rozmowy czy Internet w zasięgu ręki to standard. Ucząc się w zawodzie technik elektronik masz możliwość kształtowania przyszłości. Zdobyta u nas wiedza umożliwi Ci podjęcie dalszego kształcenia na studiach kierunkowych lub podjęcie pracy zawodowej. Możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jako uczeń będziesz poznawał techniki pomiarowe, komputerowe techniki projektowania elementów i urządzeń elektronicznych, symulacji i testowania ich działania. Poznasz zarówno techniki analogowe jak i cyfrowe. Poznasz również nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania konstrukcyjne. Czasy żarówki mamy już za sobą. Pora na nowoczesne rozwiązania – lasery, światłowody, nanoroboty. Chcesz je poznać – przyjdź do nas. DWÓJKA CZEKA

DMC Firewall is a Joomla Security extension!