Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym i w rzeczywistości obejmuje grupę zawodów, w tym: frezer, strugacz, szlifierz metali, tokarz, ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem, wiertacz w metalu. Jak łatwo zauważyć zawody te różnią się między sobą rodzajem i zakresem obsługi maszyn i urządzeń. Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie operator obrabiarek skrawających są: frezer, tokarz, szlifierz. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować operator obrabiarek skrawających, są: operator automatycznej linii obróbki skrawaniem, operator maszyn do obróbki skrawaniem, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, operator obrabiarek zespołowych. Absolwenci szkoły mogą poszukiwać pracy w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia, przedsiębiorstwach naprawczych maszyn i urządzeń, przedsiębiorstwach usługowych branży metalowej, działach naprawczych innych przedsiębiorstw.

Wykształcony operator obrabiarek skrawających posiada następujące umiejętność zawodowe:

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających ogólnego przeznaczenia do planowanej obróbki,
 • wykonywanie obróbki na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia,
 • przygotowywanie obrabiarki CNC do planowanej obróbki i realizacji programu obróbki,
 • przeprowadzanie programu obróbki na obrabiarkach CNC,
 • wykonywanie konserwacji obrabiarek skrawających do metalu,
 • toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie, wytaczanie w zakresie podstawowych operacji.
 • opracowywanie przebiegu wykonania operacji obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
 • rozpoznawanie podstawowych błędów obróbki i zapobieganie ich powstawaniu.
 • dobieranie przyrządów pomiarowych z uwzględnieniem wymaganej dokładności wykonania przedmiotu,
 • przeprowadzenie kontroli międzyoperacyjnej i końcową.
 • przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów wykonanych w procesach obróbki,
 • posługiwanie się dokumentacją technologiczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, normami i poradnikami,
 • wykonywanie szkicy części maszyn,
 • określanie kolejność operacji i zabiegów dla typowych procesów technologicznych obróbki skrawaniem,
 • dobieranie narzędzi skrawających do wykonywania operacji technologicznych na tokarkach, frezarkach, wiertarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie,
 • wykonywanie podstawowych obliczeń niezbędne do przygotowania obrabiarek skrawających do planowanej obróbki, dobieranie wartości parametrów skrawania do toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania i wytaczania, dobieranie oprzyrządowania technologicznego dla obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
 • przygotowywanie obrabiarki skrawającej konwencjonalnej i sterowanej numerycznie do planowanej obróbki oraz dobieranie materiałów eksploatacyjnych,
 • przeprowadzenie konserwacji obrabiarek skrawających, oprzyrządowania i narzędzi skrawających oraz przyrządów pomiarowych.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!