W nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 4 lata. W ramach tego kierunku kształcenia realizowany jest dodatkowy przedmiot ratownictwo medyczne. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ratowników medycznych ze Szpitala Powiatowego w Jarocinie, z którym szkołą ma podpisane stosowne porozumienie. Dodatkowy przedmiot Ratownictwo obejmuje zagadnienia składające się z bloków tematycznych, które obejmują następujące zagadnienia: bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, elementy anatomii fizjologii, ocena stanu poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe poszkodowanego, resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci i dorosłych, zasady defibrylacji poszkodowanego, AED, nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia, urazy mechaniczne, obrażenia kości i stawów, obrażenia termiczne i chemiczne, krwotoki, zatrucia, wstrząs, i inne. Znaczna cześć prowadzonych zajęć będzie miała charakter praktyczny. Zdobywana wiedza systematycznie będzie utrwalana za pomocą przygotowywanych symulowanych scenek sytuacyjnych. Uczniowie zostaną zapoznani z psychologicznymi aspektami wsparcia poszkodowanych. Na bieżąco będę korzystali ze sprzętu treningowego jak np. fantomy do resuscytacji dorosłych oraz dzieci, elektronicznych defibrylatorów AED, worka typu AMBU, środków opatrunkowych, noszy transportowych.

Absolwent liceum ogólnokształcącego z przysposobieniem ratownictwo medyczne będzie posiadał przede wszystkim aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, zgodną z europejskimi standardami, czego potwierdzeniem będzie wydane przez szkołę zaświadczenie. Opanowane wiadomości z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego będą przydatne podczas kontynuowania nauki na studniach wyższych, szkołach pomaturalnych na kierunkach ratownictwo medyczne.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd