Badania lekarskie kandydatów do ZSP nr 2 w Jarocinie

Badania lekarskie kandydatów do szkoły w 2022 r. przeprowadzi lekarz specjalista medycyny pracy Elżbieta Skrzypczyńska Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Jarocin, ul. Józefa Bema 29 lok. 15 Nr telefonu 696 270 000

Rejestracja (tylko telefoniczna) od dnia 16 maja, od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-19.00 UWAGA!  Przerwa w rejestracji od 23 lipca do 1 sierpnia 2022 r.

Na badanie lekarskie należy zgłosić się: po rejestracji telefonicznej na dokładnie umówioną godzinę (proszę nie przychodzić wcześniej) - w MASECZCE ! - z WŁASNYM DŁUGOPISEM ! - Najwyżej z JEDNĄ osobą towarzyszącą ! oraz zabrać ze sobą:

1) skierowanie na badanie lekarskie wstępne wypełnione i wydane przez ZSP Nr 2
2) skierowanie na badanie lekarskie kandydata na prawo jazdy wydane przez dyrektora ZSP Nr2 i wynik badania poziomu cukru we krwi na czczo (dotyczy tylko kandydatów, którzy w programie nauczania będą mieli naukę jazdy pojazdem silnikowym)
3) papierowy formularz oświadczenia o stanie zdrowia kandydata do szkoły wypełniony wyraźnie literami drukowanymi i podpisany przez rodzica lub innego opiekuna prawnego (formularz do pobrania tutaj)
4) papierowy formularz oświadczenia o stanie zdrowia kandydata na kierowcę wypełniony wyraźnie literami drukowanymi i podpisany przez rodzica lub innego opiekuna prawnego (dotyczy tylko kandydatów, którzy w programie nauczania będą mieli naukę jazdy pojazdem silnikowym (formularz do pobrania tutaj)
5) dokument potwierdzający tożsamość (z PESELem): legitymację szkolną lub dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić tożsamość i PESEL
6) okulary korekcyjne, jeżeli są zalecone przez okulistę
7) kserokopie wyników badań dodatkowych laboratoryjnych i pracownianych oraz kserokopie kart wypisowych ze szpitala jeżeli kandydat do szkoły takie posiada.