Klasy pierwsze w roku szkolnym 2022/2023

Układ klas w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 i w Technikum nr 2 może ulec zmianie w zależności od liczby uczniów przyjętych w poszczególnych zawodach. Zmiany mogą nastąpić również w przydziale wychowawców do poszczególnych klas i liczba miejsc.