Drukuj

Ogólnopolski Finał XIII edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP

W dniu 15 maja 2012 roku w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, odbył się Ogólnopolski Finał XIII edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla młodocianych pracowników. W finale tym wzięła udział Jagoda Kanafa uczennica drugiej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie ucząca się w zawodzie fryzjer. Reprezentowała ona kaliską Izbę Rzemieślniczą, a do Warszawy udała się wspólnie z opiekunem panią Katarzyną Uniejewską oraz panią Iloną Sopałowicz dyrektorem z kaliskiej Izby Rzemieślniczej.

Jak co roku konkurs adresowany był do młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników. Jego cel to popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. O tytuł lidera walczyło 48 uczniów z zakładów rzemieślniczych z 24 izb rzemieślniczych. Wszyscy uczniowie prezentowali wyrównany, wysoki poziom wiedzy. Jagoda Kanafa uplasowała się na wysokim 10 miejscu zdobywając 79 punktów na 100 możliwych.

Galę poprowadziła Jolanta Kosakowska – dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP. Gośćmi specjalnymi byli: poseł Artur Bramora - Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Anna Wesołowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor Pracy, Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu.

Our website is protected by DMC Firewall!