KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. 15 maja 2020, poz. 871) informuję, że w okresie od 1 czerwca 2020 do 5 czerwca 2020 r. uczniowie klas I, II i III branżowej szkoły I stopnia i technikum oraz klas I i II liceum ogólnokształcącego będą mogli wziąć udział w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne. W związku z tym proszę uczniów chcących wziąć udział w konsultacjach o skontaktowanie się z wychowawcą do 21 maja 2020 r.

Konsultacje dla uczniów będą odbywać się na terenie szkoły z zachowaniem wszelkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Zajęcia w formie konsultacji będą odbywały się w grupach do 12 osób według ustalonego harmonogramu.

Konsultacje nie są zajęciami wynikającymi planu lekcji szkoły. Spotkania - konsultacje z uczniami mogą dotyczyć np.: wyjaśnienia niezrozumiałych treści nauczania, odpytania uczniów, napisania sprawdzianu czy przygotowania do egzaminu. Konsultacje odbywają się niezależnie od zajęć ze zdalnego nauczania.

Jednocześnie informuję, że uczniowie mogą się cały czas kontaktować z nauczycielem (np. przez dziennik elektroniczny), szczególnie w sytuacji ustalenia terminu i formy zaliczania materiału.

Witold Bierła
Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie

Our website is protected by DMC Firewall!