Rekrutacja – wyniki egzaminów ósmoklasistów

31 lipca oraz 3 i 4 sierpnia 2020 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 oraz Technikum nr 2 dostarczają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w godz. od 8.00. do 15.00.

Kandydaci oraz ich rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:
- przed wejściem do auli kandydaci i towarzyszące im osoby obowiązkowo dezynfekują ręce,
- w auli obowiązkowe jest zakrycie ust oraz nosa,
- w auli może przebywać jednorazowo 6 kandydatów,
- każdy kandydat może wejść do auli z jednym rodzicem lub opiekunem,
- obowiązuje zachowanie dystansu społecznego,
- do budynku szkoły należy wchodzić wejściem głównym, a wychodzić wyjściem bocznym.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!