Ograniczenie funkcjonowania szkoły – nowe regulacje

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie będzie ograniczone od 1 do 14 marca 2021 r. W tym czasie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą się odbywały w formie kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym planem lekcji za wyjątkiem zajęć praktycznych w Technikum nr 2 oraz zajęć praktycznej nauki zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2.

Na podstawie zmienionego §2, ust. 3h w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960) uczniowie klas Technikum nr 2 w tym okresie uczestniczą w zajęciach praktycznych w formie stacjonarnej według stałego lub odrębnego planu (szczegóły w zakładce – zmiany planu).

Na podstawie zmienionego §2, ust. 3h oraz dodanego w §2a pkt.4 w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960) uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2, będący młodocianymi pracownikami mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznej nauki zawodu, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Uczniowie wszystkich typów szkół są zobowiązani w tym czasie do uczestniczenia w pozostałych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli w formach kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji.

Witold Bierła
Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie

Our website is protected by DMC Firewall!