Ograniczenie funkcjonowania szkoły – nowe regulacje

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie będzie ograniczone od 4 do 16 maja 2021 r.

Od 4 do 6 maja 2021 r. w związku z egzaminami maturalnymi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nie odbywają się we wszystkich typach szkół.

Od 7 maja do 16 maja 2021 r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą się odbywały w formie kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum w okresie od 7 do 16 maja WE WSZYSTKICH KLASACH będą odbywały się w formie kształcenia stacjonarnego (w szkole) według stałego lub odrębnego planu (szczegóły w zakładce – zmiany planu).

Uczniowie WSZYSTKICH KLAS Branżowej Szkoły I Stopnia, będący młodocianymi pracownikami:
- w okresie od 4 do 6 maja zostają skierowani na zajęcia praktyczne u swoich pracodawców w związku z egzaminami maturalnymi,
- w okresie od 7 do 16 maja 2021 r. odbywają zajęcia praktyczne u swoich pracodawców zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczna mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Uczniowie wszystkich typów szkół są zobowiązani w tym czasie do uczestniczenia we wszystkich zajęciach dydaktyczno – wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli w formach kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji.

W okresie od 17 do 30 maja 2021 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą prowadzone w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów będzie realizowało zajęcia w szkole, a co najmniej 50% uczniów będzie realizowało zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z wykorzystaniem technik z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegóły zostaną podane po 10 maja 2021 r.

Witold Bierła
Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie

Our website is protected by DMC Firewall!