Technikum elektryczne

Jest to kierunek kształcący całościowo fachowców dziedzin elektrycznych. Do typowych zdań zawodowych technika elektryka należy:

  • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
  • instalowanie, użytkowanie i obsługa maszyn elektrycznych (np. silników, prądnic elektrycznych) oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
  • dokonywanie napraw urządzeń zasilanych prądem elektrycznym,
  • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
  • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków alarmowych pomieszczeń i obiektów,
  • instalowanie środków ochrony przeciwporażeniowych.

Praca instalatora elektrycznego polega na układaniu nowych instalacji, na budowie instalacji do zasilania oświetlenia, sprzętu gospodarstwa domowego czy też maszyn elektrycznych. Monter i konserwator sieci elektrycznych buduje sieci energetyczne doprowadzające prąd do mieszkań, zakładów, wykonuje prace naprawcze i konserwacyjne sieci. Elektryk może także zajmować się naprawą i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem siników elektrycznych a także elektromechaniką samochodową.

Praca elektryka wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też z nadzorowanych przez niego urządzeń. Elektryk powinien cechować się dobrym wzrokiem i słuchem, zdolnością do koncentracji i podziału uwagi, uzdolnieniami technicznymi oraz twórczym myśleniem. Nauka trwa 5 lat. Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Our website is protected by DMC Firewall!