Technikum mechaniczne z przysposobieniem pożarniczym

Uczniowie w klasie technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym będą zdobywali zawód technik mechanik. Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Uczniowie uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i fachową wiedzę, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Technik mechanik jest przygotowany do pracy związanej z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych. Absolwenci mogą być również zatrudnieni jako specjaliści w dziedzinie przygotowania, organizacji i zarządzania produkcją. Zawód technik mechanik jest zawodem szeroko profilowym. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie, przemyśle samochodowym oraz wielu dziedzinach usług. Technicy mechanicy nadzoruję pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują zadania związane z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Zakres prac, jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanik jest więc olbrzymi. Po zdaniu matury może kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Uczniowie mogą przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie w klasie technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym będą uczestniczyli w zajęciach z przysposobienia pożarniczego w wymiarze 2 godzin w tygodniu. Program przedmiotów pożarniczych będzie obejmował m.in. następujące bloki tematyczne:

  1. Zagadnienia organizacyjno – prawne ochrony przeciwpożarowej.
  2. Musztra, regulaminy i ceremoniał pożarniczy.
  3. BHP w strażach pożarnych.
  4. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
  5. Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
  6. Sprzęt i technika pożarnicza.
  7. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.
  8. Ratownictwo medyczne.
  9. Powszechny system ochrony ludności. Ponadto młodzież będzie uczestniczyła w wyjazdach m.in. do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, SA PSP w Poznaniu, KW PSP w Poznaniu, KM PSP w Poznaniu.

Uczniowie w dniu, w którym będą obywały się zajęcia z przysposobienie pożarniczego będą uczęszczać do szkoły w mundurach strażackich z emblematami szkoły na czapce i ramieniu.

Opanowanie zagadnień ujętych w blokach tematycznych umożliwi uczniom zdobycie uprawnień strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej upoważniających do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Uprawnienie te otrzymuje się po osiągnięciu pełnoletniości.

Młodzież po ukończeniu technikum może ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Aspirantów PSP czy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dzięki nauce w klasie technikum mechanicznego z przysposobieniem strażackim uczniowie będą lepiej przygotowani, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do egzaminów wstępnych do tychże szkół.

Zawód strażaka posiada wysoką rangę w opinii społecznej. Strażacy potrafią pomóc w wielu trudnych i dramatycznych sytuacjach. Niosą pomoc i ratunek przy pożarach, klęskach żywiołowych, katastrofach budowlanych i wypadkach drogowych.

Our website is protected by DMC Firewall!