EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY

GaleriaW czwartek 23 listopada odbyło się niezwykłe spotkanie w ramach PROGRAMU EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY, które miało na celu zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie ich wiedzy na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE. Poprzez praktyczne lekcje europejskie, z udziałem znanych osób, pokazano uczniom naszej szkoły, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

Organizatorami spotkania było: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Team Europe oraz ZSP nr 2 w Jarocinie. Uczniowie otrzymali szereg materiałów edukacyjnych dotyczący funkcjonowania UE, które będą mogli wykorzystać podczas lekcji z wiedzy o społeczeństwie czy przedsiębiorczości.

W spotkaniu uczestniczyli następujący goście: Pan Dr Krzysztof Biegun – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, specjalizujący się w takich zagadnienia jak walka z kryzysem UE, jednolity rynek, unia gospodarcza i walutowa, semestr europejski, polityka przemysłowa UE, funkcjonowanie UE, członek, ekspert w Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce; Pan Mateusz Konieczny - trener i animator z Pracowni Inspiracji Kulturalnych, laureat konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej; Pan Witold Bierła - Dyrektor ZSP nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie; Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie Pan Jacek Dutkiewicz – przedstawiciel pracodawców współpracujących ze szkołą; Pan Sławomir Adamczak – przewodniczącego Rady Rodziców ZSP nr 2; Nauczyciele – opiekunów klas uczestniczących.

Spotkanie trwające ponad 2 godziny rozpoczęło się znakomitym występem naszego szkolnego Zespołu Muzycznego ,,Dwójka Band”. Następnie uczennice klasy II LPB Agata Bizan i Maksymilina Nowak przedstawiły prezentację na temat wpływu UE na środowisko lokalne, przedstawiając inwestycje, jakie zostały zrealizowane przy pomocy środków z UE na terenie naszego powiatu. Uczennice wskazywały na konkretne działania, dokładne nazwy projektów, prezentowały zdjęcia z ich realizacji oraz przytaczały niewiarygodne kwoty środków finansowych przeznaczone na ten cel. Ponadto przedstawiły aktualne projekty realizowane w naszej szkole, z których może skorzystać młodzież.

Następnie animator Mateusz Konieczny opowiedział o możliwościach, jakie młodym ludziom daje Unia Europejska. Animator podzielił się z uczniami refleksjami dotyczącymi wymian międzynarodowych, w których uczestniczył, a także opowiedział, jak najlepiej wykorzystać czas, studiując zagranicą. Sam w ramach programu Erasmus+ studiował na Freie Universitaet w Berlinie.

W dalszej części spotkania ekspert Pan dr Krzysztof Biegun opowiedział, na czym polega wspólnota, czym jest swobodny przepływ ludzi i towarów oraz korzyści, jakie z tego tytułu płyną dla uczestników UE. W części warsztatowej młodzież podzielona na 10 grup przygotowała plakaty prezentujące wizję Unii Europejskiej w 2025 roku. Młodzi wskazali na korzyści, jakie Polkom i Polakom daje członkostwo naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej, jednakże wśród wizji UE można było zauważyć także negatywne scenariusze.

Prace przygotowywało ponad 90 uczniów uczestniczący w spotkaniu z klasy: I Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem wojskowym, II A Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem policyjno-prawnym, II technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym oraz z klasy III technikum usług fryzjerskich.

Całość spotkanie odbywała się w bardzo przyjemnej atmosferze, uczniowie aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu plakatów. Na zakończenie szkoła otrzymała Certyfikat Europejskiego Uniwersytetu Latającego od organizatorów spotkania.

Magdalena Cyfert

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is a Joomla Security extension!