Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość składała się z dwóch części.

Podczas akademii szkolnej dyrektor szkoły – Wojciech Florczyk złożył życzenia nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom. Pierwszoklasiści ślubowali wierność ideałom swego patrona – Eugeniusza Kwiatkowskiego, był to moment szczególnie podniosły dla rodziców, którzy zostali zaproszeni na uroczystość. Młodzież przygotowała dla swych wychowawców i nauczycieli życzenia:

Dzień Nauczyciela nie zdarza się, co niedziela,

Wiec życzyć Wam chcemy kujonów epidemii,

I aby uczniowie pozytywnie do edukacji byli nastawieni.

Niech każda lekcja z nami spędzona,

Nie będzie dla Was Redutą Ordona.

Niech trud Waszej pracy zaowocuje,

Niech znikną z dzienników jedynki i dwóje (….)

Z tego miejsca obiecać chcemy, że uczniami na szóstki będziemy,

Lecz po uczniowsku czegoś w zamian oczekujemy…

I na koniec Belfry Kochane, tak często przez nas nie doceniane,

Szczerze powiedzieć Wam pragniemy,

Że każdy Wasz wysiłek z naszym wychowaniem związany,

Jest przez nas szanowany i doceniany.

W Powiatowym Dniu Edukacji wzięli udział m.in. Mirosław Drzazga - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu, Stanisław Martuzalski – Starosta Jarociński, Zygmunt Meisnerowski - Przewodniczący Rady Powiatu, dyrekcje i nauczyciele jarocińskich szkół Ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo – wychowawczych, rodzice uczniów, sponsorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych. Słowa uznania do pracowników oświaty skierowali przedstawiciele m. in. Kuratorium Oświaty oraz władz powiatowych. Podczas uroczystości wręczono Nagrodę Kuratora Oświaty pani Hance Chodorowskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Ponadto 8 pedagogów otrzymało Nagrody Starosty Jarocińskiego:

Elżbieta Kaaz - wicedyrektor ZSP nr 2

Irena Ratajczak - dyplomowany nauczyciel chemii w ZSO

Urszula Goling - dyrektor ZSP nr 1

Małgorzata Karwacka - wicedyrektor ZSP nr 1

Radosława Suszczyńska - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Dorota Andrzejewska - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Grzegorz Maćkowiak - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

O. Marek Janus

Powiatowy Dzień Edukacji stał się również okazją do złożenia przez Starostę Jarocińskiego gratulacji nauczycielom, którzy otrzymali w ciągu mijającego roku kolejne stopnie awansu zawodowego. Wśród wyróżnionych znalazło się 12 nauczycieli dyplomowanych i 5 mianowanych. Starosta Jarociński – Stanisław Martuzalski złożył również podziękowania firmom wspierającym jarocińską oświatę oraz działającym w szkołach radom rodziców.

Uroczystość zakończyło przygotowane przez młodzież naszej szkoły przedstawienie na podstawie scenariusza napisanego przez nauczycielki M. Adamczak i A. Kordus. Widzów rozbawiły do łez krótkie scenki pokazujące uczniów i nauczycieli w krzywym zwierciadle. Młodych artystów wokalnie i instrumentalnie wspierał ks. G. Mączka.

Imprezie towarzyszyły okolicznościowe wystawy nawiązujące do obchodzonych w tym roku rocznic: 750 – lecia powstania Jarocina oraz 120 – lecia Powiatu Jarocińskiego.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

Our website is protected by DMC Firewall!