Liceum z przysposobieniem policyjno - prawnym

Od roku szkolnego 2010/2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 otwiera Liceum Ogólnokształcące z przysposobieniem policyjno – prawnym. Jest to odpowiedź na ogromne zainteresowanie młodzieży, i to nie tylko z powiatu jarocińskiego, ale także ościennych.

To w jarocińskiej „Dwójce” drugi obok Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem wojskowym kierunek związany ze służbami mundurowymi.

Założeniem twórców programu jest przyjęcie rozwiązań, które zaowocują w przyszłości bardziej świadomym ubieganiem się absolwentów liceum o przyjęcie do służby w Policji. W trakcie nauki uczniowie będą mieć możliwość ukończenia kursu uprawniającego do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. 6 stycznia tego roku odbyło się posiedzenie zespołu, celem którego będzie opracowanie programu nauczania w nowo powstającej klasie liceum. W skład zespołu weszli:

 • Witold Bierła - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie,
 • Leszek Mazurek - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie,
 • podinsp. inż. mgr Krzysztof Rzepczyk- Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie,
 • nadkom. mgr Andrzej Boruta - Naczelnik Wydziału Kryminalnego,
 • kom. mgr Maciej Nawrocki - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,
 • st. asp. Maciej Bierła - p.o. Kierownik Dzielnicowych w KPP w Jarocinie,
 • Jan Wyzujak – emerytowany policjant, były komendant policji w Jarocinie,
 • Roman Polanowski – emerytowany policjant,
 • Anna Kordus – nauczyciel ZSP nr 2,
 • Aneta Sobkowiak – nauczyciel ZSP nr 2,
 • Jacek Adamczak – pedagog szkolny ZSP nr 2.

Obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z tajnikami pracy w Policji. Program będzie realizowany w blokach tematycznych w czasie 3 lat nauki, a zajęcia w ramach rozszerzenia policyjno – prawnego będą prowadzone przez doświadczonych policjantów z Komendy Policji w Jarocinie. W programie nauczania znajdzie się między innymi:

- Wiedza o Policji,
- Wybrane zagadnienia prewencji kryminalnej i techniki kryminalistycznej,
- Wybrane zagadnienia prewencji i ruchu drogowego,
- Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- Wybrane elementy prawa,
- Wybrane zagadnienia z zakresu broni palnej, środków przymusu i ochrony osobistej,
- Samoobrona i techniki interwencyjne,
- Ochrona konwojów,
- Ochrona obiektów,
- Ochrona osób i mienia,
- Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
- Musztra policyjna,
- Techniki posługiwania się bronią i środkami przymusu bezpośredniego,
- Strzelanie z różnego rodzaju broni palnej.

W ramach programu młodzież będzie mogła zapoznać się z praktycznymi aspektami służby policyjnej poprzez obserwacje pracy Policji i wycieczki do szkół policyjnych, do zakładów medycyny sądowej i do zakładów kryminalistyki. Ważnym aspektem kształcenia mają być letnie obozy szkoleniowe. Podczas posiedzenia zespołu programowego zostały zademonstrowane mundury, które będą obowiązywać w klasie z przysposobieniem policyjno-prawnym.

Wypowiedź Dyrektora Szkoły pana Witolda Bierły. Chcemy dać szansę młodzieży, która myśli poważnie o karierze związanej ze służbami mundurowymi. Absolwent zostanie wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności, które ułatwią mu w przyszłości odnalezienie się w pracy policjanta lub pracownika innych służb mundurowych. Ponadto dla wszystkich zainteresowanych będzie przeprowadzony kurs umożliwiający uzyskanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, dzięki czemu nasi uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje. Duża porcja zagadnień z dziedziny prawa, historii czy WOS-u da lepsze podstawy, zwiększy szanse i ułatwi kontynuowanie nauki na wydziałach prawa, historii czy stosunków międzynarodowych.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is a Joomla Security extension!