Uroczystość zakończenia nauki dla klas ZSZ

„Życie składa się z przywitań i pożegnań”
W. Hugo

10 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia nauki przez absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili szacowni goście: pan Mirosław Drzazga – wicestarosta jarociński, pan Jacek Dutkiewicz – starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie oraz przewodniczący Rady Rodziców – pan Aleksander Trzeciak.

zobacz galerię<<<

Na wstępie, prowadząca akademię - uczennica kl. II LOW - Żaneta Woźna, powitała wszystkich zebranych: przybyłych na uroczystość gości, dyrekcję szkoły, wychowawców, nauczycieli, rodziców i wszystkich absolwentów.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Witold Bierła. Dyrektor, żegnając absolwentów, życzył im wszelkiej pomyślności oraz przypomniał o wymaganiach dzisiejszego rynku pracy, oczekującego od absolwentów szkół ciągłego doskonalenia się, kształcenia i zdobywania nowych umiejętności.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach nie szczędzili absolwentom serdecznych życzeń. Wicestarosta Mirosław Drzazga wspominając swoje szkolne lata, nawiązał do ówczesnych warunków życia, kiedy jedyną formą porozumiewania się na odległość była rozmowa telefoniczna zamawiana na poczcie. Jednak te czasy sprzyjały powstawaniu pięknych, szkolnych, trwałych przyjaźni, często na całe życie. Dzisiaj, w dobie telefonów komórkowych i Internetu, jest to, mimo wszystko, trudniejsze, ale szczerze Wam takich przyjaźni życzę – powiedział wicestarosta.

Bardzo szczególną częścią uroczystości było wręczenie nagród, statuetek i dyplomów wyróżniającym się absolwentom oraz listów gratulacyjnych ich rodzicom.

Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali: Angelika Magda kl. IIb, Kamil Fleter kl. IIb, Krzysztof Pawlak kl. IIb, Kinga Skowron kl. Iii, Konrad Kierzkowski kl. Iii, Edyta Marta Grygiel kl. IIa, Anna Gzela kl. IIa, Marta Jędrzejczak kl. IIa, Magdalena Wyduba kl. IIa, Anita Papież kl. IIa, Julita Jóźwiak kl. IIa, Agnieszka Skorupska kl. IIa, Sylwia Wojnowska kl. IIa

Uczniowie, którzy godnie reprezentowali szkołę w różnych zawodach sportowych to: Kamil Andrzejczak z kl. IIIc, Tomasz Kwiatkowski z kl. IIf, Kinga Skowron z kl. IIIf, Justyna Grynkiewicz z kl. IIIf, Magdalena Wałęsiak z kl. IIb

Nagrodę za bardzo wysoką frekwencję otrzymali: Julita Jóźwiak z kl. IIa oraz Łukasz Kamieniarczyk z kl. IIIc

Po wręczeniu nagród, dyplomów i listów gratulacyjnych, nastąpiło ślubowanie absolwentów, w imieniu których wystąpili: Edyta Grygiel z kl. IIa, Angelika Magda z kl. IIb, Daria Gadzińska z kl. IIIf, Piotr Biegański z kl. IIf, Konrad Kierzkowski z kl. IIIc, Mateusz Wolniak z kl. IIg

Rotę ślubowania odczytała Monika Płócienniczak, uczennica klasy Ic, która z uczniem tej samej klasy, Krzysztofem Wagnerem, pożegnała starszych kolegów i koleżanki słowami:

Dzisiaj, życzymy Wam, aby Wasza nowa droga życia była ciekawa, pełna satysfakcji i spełnienia (…)

Nie zapominajcie o tradycyjnych wartościach. Bóg, honor i Ojczyzna to wielkie, aktualne wciąż słowa, skierowane do każdego Polaka.

Każdy z Was, jest stworzony do bycia nieprzeciętnym człowiekiem. Zawsze stawiajcie sobie poprzeczkę wysoko, a osiągniecie wiele.

Warto się trudzić, warto żyć, bo jak mówi Dezyderata:

Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat, jest to piękny świat! (…)
W imieniu absolwentów szkoły głos zabrali: Daria Gadzińska i Krzysztof Pawlak.
(…) Dzisiaj, nie żałujmy wzniosłych słów i podziękujmy serdecznie tym, którym zawdzięczamy najwięcej:
Naszym rodzicom -za często niedoceniany przez nas trud opieki i troskę o nas.
Kierownictwu szkoły - za to, że to my, uczniowie, byliśmy zawsze dla Państwa najważniejsi.
Wychowawcom – za nieustanną uwagę, życzliwość i poświęcony nam czas.
Wszystkim nauczycielom – za pracę z nami i nad nami.
Koleżankom i kolegom- za to, że byli zawsze z nami, w dobrych i złych chwilach.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Przy piosence pt. Jestem z repertuaru A. M. Jopek , pięknie wykonanej przez uczennicę klasy I TH – Anię Witasik, absolwenci wręczyli kwiaty dyrekcji szkoły oraz swoim wychowawcom.

Szkolną uroczystość zakończył występ kabaretu Dwójka oraz uczennic z klas I TH.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is a Joomla Security extension!