Ogólnopolski Finał XIII edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP

W dniu 15 maja 2012 roku w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, odbył się Ogólnopolski Finał XIII edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla młodocianych pracowników. W finale tym wzięła udział Jagoda Kanafa uczennica drugiej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie ucząca się w zawodzie fryzjer. Reprezentowała ona kaliską Izbę Rzemieślniczą, a do Warszawy udała się wspólnie z opiekunem panią Katarzyną Uniejewską oraz panią Iloną Sopałowicz dyrektorem z kaliskiej Izby Rzemieślniczej.

Jak co roku konkurs adresowany był do młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników. Jego cel to popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. O tytuł lidera walczyło 48 uczniów z zakładów rzemieślniczych z 24 izb rzemieślniczych. Wszyscy uczniowie prezentowali wyrównany, wysoki poziom wiedzy. Jagoda Kanafa uplasowała się na wysokim 10 miejscu zdobywając 79 punktów na 100 możliwych.

Galę poprowadziła Jolanta Kosakowska – dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP. Gośćmi specjalnymi byli: poseł Artur Bramora - Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Anna Wesołowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor Pracy, Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd