Rekrutacja do Projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"

NOWY NABÓR NA KURSY I STAŻE W RAMACH PROJEKTU „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSP nr 2 W JAROCINIE”

Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest projekt pt.: „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” Wartość projektu: 1 330 850,00 PLN Dofinansowanie ze środków UE: 1 197 765,00 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych wśród uczniów z Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzących w skład ZSP nr 2 w Jarocinie w woj. Wlkp., podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 w Jarocinie w wyniku poniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenia pracowni zawodowych w okresie XII.2016 - X.2018r.

W ramach ww. projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:
1. Staże zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie będzie realizowane u pracodawców działających na terenie woj. wlkp. w szczególności na terenie pow. jarocińskiego oraz pow. sąsiadujących, wybranych na etapie realizacji projektu. Każdy uczestnik odbędzie 150h stażu, a w efekcie uzyska stypendium stażowe adekwatne do ilości h stażu tj. 1250zł brutto. Wsparcie udzielone będzie 49 uczniom/ uczennicom Technikum z ZSP nr 2 w Jarocinie.
2. Kursy zawodowe dla uczniów/ uczennic.
• kurs carvingu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej,
• kurs makijażu profesjonalnego oraz wizażu i stylizacji dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,
• kurs spawania MAG, TIG i gazowe dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,
• kurs na wózki widłowe dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,
• kurs dający uprawnienia do 1kV dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,
• kurs prawa jazdy dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,
• kurs obsługi kas fiskalnych dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów/ uczennic. Działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego mają na celu przedstawienie uczestnikom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Wsparcie udzielone będzie 24 uczniom/ uczennicom ZSP nr 2 w Jarocinie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje u szkolnych koordynatorów p. Katarzyny Uniejewskiej, p. Łukasza Mocha i p. Tobiasza Klaczyńskiego. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO DNIA 09.03.2018

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!