Powrót uczniów do nauki stacjonarnej

Organizacja nauki hybrydowej

Od 31 maja 2021 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą odbywały się we wszystkich klasach w formie nauki stacjonarnej.

Zasady sanitarne obowiązujące w czasie nauki stacjonarnej 

  1. w zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej,
  2. nauczyciele i uczniowie dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły,
  3. nauczyciele i uczniowie przebywający w budynkach szkolnych używają osłony ust i nosa w postaci maseczki; w  maseczki każdy wyposaża się we własnym zakresie;
  4. uczniowie nie pożyczają sobie podręczników, książek czy przyborów szkolnych,
  5. w czasie przerw wszyscy uczniowie i nauczyciele dyżurujący wychodzą na zewnątrz budynków szkolnych,
  6. w czasie przerw sale muszą być wietrzone; przy sprzyjających warunkach atmosferycznych okna mogą być otwarte cały czas w salach lekcyjnych,
  7. w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem u ucznia niepełnoletniego jest on izolowany; o zaistniałej sytuacji informowani są rodzice / prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna;
  8. w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem u ucznia pełnoletniego, jest on zobowiązany udać się do domu indywidualnym transportem; może on oczekiwać na przyjazd transportu w izolatorium; o zaistniałej sytuacji informowana jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna;
  9. w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem u nauczyciela prowadzącego zajęcia, jest on zobowiązany udać się do domu indywidualnym transportem; może on oczekiwać na przyjazd transportu w izolatorium; o zaistniałej sytuacji informowana jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

 

Witold Bierła
Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!