Ukończyli szkołę

30 kwietnia 2010 roku na placu przed szkołą zgromadzili się uczniowie liceum ogólnokształcącego oraz technikum, by w uroczysty sposób zakończyć 3 – i 4 – letni okres nauki.

Oprócz abiturientów w uroczystości wzięli udział między innymi: Leszek Mazurek – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, kapitan Adam Nawrocki – przedstawiciel jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, ojciec Marek Janus – proboszcz parafii p. w. św. Antoniego, Aleksander Trzeciak – przewodniczący Rady Rodziców.

Tradycyjnie w uroczystości uczestniczyło kierownictwo szkoły – Dyrektor Witold Bierła, wicedyrektorzy – Elżbieta Kaaz i Dorota Gromada oraz Adam Cyfert – kierownik szkolenia praktycznego.

Na początku uroczystości zaproszeni goście krótko podsumowali czas nauki i życzyli abiturientom powodzenia w czasie zmagań na egzaminie maturalnym.

Następnym ważnym elementem zakończenia nauki było wręczenie świadectw z wyróżnieniem. W roku szkolnym 2009/2010 otrzymali je:

Z klasy III LO: Samanta Karpińska, Jakub Bochen, Krystian Michalski, Magdalena Bryll, Tomasz Kaliszak, Magdalena Solińska, Natalia Staszewska, Angela Witek.

Z klasy IV TENA Patryk Nowaczyk. Z klasy IV THA: Adrianna Dziurdzia i Patrycja Orzechowska. Z klasy IV THB: Natalia Antczak, Izabela Kasprzak i Natalia Kramarczyk. Z klasy IV TM/TE Adrian Stanisławski.

Nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców, wręczyli dyrektor szkoły Witold Bierła i przewodniczący Rady Rodziców Aleksander Trzeciak.

Pamiętano także o tych wszystkich uczniach, którzy w czasie trwania nauki reprezentowali szkołę na różnego rodzaju zawodach sportowych – oni również otrzymali nagrody.

Kolejny już raz wręczone zostały listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów, którzy wyróżniali się wzorową postawą i bardzo dobrymi wynikami w czasie uczęszczania do szkoły. W tym roku zaszczyt ten przypadł między innymi: Izabeli i Gerardowi Dziurdzia, Romanowi Orzechowskiemu, Grażynie Antczak, Dorocie i Mirosławowi Kasprzakom, Dorocie Kramarczyk, Jolancie i Grzegorzowi Nowaczykom, Emilii i Władysławowi Marciniakom, Barbarze i Janowi Stanisławskim, Krzysztofowi Michalskiemu, Elżbiecie Bochen, Krystynie Bryll, Jarosławowi Kaliszukowi, Lidii Karpińskiej, Stanisławowi Solińskiemu, Kindze Staszewskiej, Violetcie i Włodzimierzowi Witek.

Po tej części przedstawiciele klas maturalnych złożyli rotę ślubowania na sztandar szkoły, a dyrektor Witold Bierła przyjął ślubowanie.

Starszych kolegów pożegnali uczniowie z klas młodszych – Patrycja Kwatek i Damian Przespolewski.

Na tym zakończyła się część oficjalna, następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa ukończenia nauki, a zaproszeni rodzice i goście spotkali się z dyrektorem szkoły.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is a Joomla Security extension!