Spotkanie z pracodawcami

21 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie zorganizowano spotkanie dla pracodawców kształcących uczniów. Współorganizatorem spotkania był Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

W spotkaniu uczestniczyło prawie 70 pracodawców kształcących młodocianych pracowników.

Zaproszeni goście zgromadzili się w holu szkoły, gdzie powitali ich dyrektor szkoły – pan Witold Bierła oraz Starszy Cechu – pan Jacek Dutkiewicz. Jako pierwszy zabrał głos kierownik szkolenia praktycznego ZSP2 – pan Adam Cyfert, który przedstawił zmiany w kształceniu zawodowym, jakie przyniosła reforma z 2012 roku. Następnie głos zabrała pani Jolanta Łaźniak - dyrektor Kaliskiej Izby Rzemieślniczej, która omówiła zasady przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Na zakończenie spotkania ogólnego pani Katarzyna Uniejewska – starszy inspektor ds. BHP oraz nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy, przypomniała pracodawcom przepisy prawa pracy, jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych pracowników.

Po zakończeniu części ogólnej pracodawcy spotkali się w grupach branżowych z nauczycielami kształcącymi w poszczególnych zawodach. Przedstawili oni im nowe programy nauczania i korelację realizacji przedmiotów zawodowych z praktyczną nauką zawodu. Przeanalizowano terminy zdawania egzaminów zawodowych w poszczególnych kwalifikacjach. Pracodawcy mieli także możliwość omówienia z nauczycielami uczącymi spraw bieżących dotyczących uczniów, ich frekwencji i problemów edukacyjnych.

W imieniu organizatorów dziękujemy pracodawcom za liczny udział w spotkaniu.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is a Joomla Security extension!