50 lat minęło, czyli przeżyjmy to jeszcze raz ….

Ni50 lat minęło, czyli przeżyjmy to jeszcze raz...ewątpliwie możemy być dumni z obchodów jubileuszu 50 – lecia istnienia naszej szkoły. Na stronie internetowej powiatu jarocińskiego napisano Przepiękne widowisko przygotowała społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie z okazji jubileuszu 50 - lecia istnienia placówki. Gratulacje, gratulacje, gratulacje, tak się organizuje imprezy, poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko – mówili goście będący pod wrażeniem Gali Jubileuszowej (…) W krótkim czasie przedstawiono historię szkoły, jednocześnie pokazując jej nowe oblicze. Scenki rodzajowe, dowcipne filmy i efektowne „żywe” prezentacje obecnych kierunków kształcenia spowodowały, że półwieczna historia przemknęła gościom uroczystości, jak jeden dzień.

Za tym sukcesem stoi wielomiesięczna praca dziesiątek osób, emerytowanych nauczycieli i dyrektorów, nauczycieli i uczniów, pracowników administracji i obsługi. Trudno byłoby dziś z rozrzewnieniem wspominać ten piękny czerwcowy dzień, gdyby nie zaangażowanie każdego z nas.

Po raz kolejny przekonałem się, że jesteśmy świetnym zespołem – mówi dyrektor szkoły, Witold Bierła – nie byłoby pozytywnych opinii o naszym jubileuszu, gdyby nie kreatywność, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności wszystkich biorących udział w przygotowaniu jubileuszu. Każdy wiedział, że pracuje na wspólny sukces. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim razem i każdemu z osobna za poświęcony czas i włożony wysiłek w przygotowanie złotego jubileuszu naszej szkoły. Dla potomnych warto wymienić z imienia i nazwiska wszystkich tych, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. I tak na początku należy wymienić tu osoby i instytucje zewnętrzne, które nas w tym wspomagały. Finansowo przedsięwzięcie wsparło Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Nowy sztandar ufundowali Bank Spółdzielczy w Jarocinie, anonimowi darczyńcy oraz Rada Rodziców. Mszę św. odprawili ks. Prałat Dariusz Matusiak, ojciec proboszcz Joel Kokott, ks. Damian Weiss, ks. Mariusz Kubisiak, ks. Grzegorz Mączka, ks. Jacek Andrzejak, ks. Witold Dolny. Nad przygotowaniem uroczystości czuwał ks. Łukasz Ograbek, wspierany przez Marzenę Błaszczyk. Oprawę muzyczną podczas mszy św. oraz podczas uroczystego przemarszu zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wrocławska orkiestra dała również pokaz musztry paradnej. O nasze bezpieczeństwo dbali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Na potrzeby jubileuszowej gali swój sprzęt użyczyli Stowarzyszenie XXI i Jarociński Ośrodek Kultury. A piętrowy tort ufundowała Cukiernia Ludwiczak.

Najwcześniej zaczęły się prace nad przygotowaniem jubileuszowego wydawnictwa i opracowania listy absolwentów. Nad całością czuwał Władysław Staśkiewicz. Artykuły napisali: Władysław Staśkiewicz, Grzegorz Klonowski, Katarzyna Michalak, Zbigniew Rychter, Renata Ziółkowska, Benedykt Wróbel, Franciszek Tomczak, Dorota Gromada, Jacek Adamczak, Maciej Andrzejak, Jan Łowczowski, Władysław Piotrowski, Arkadiusz Ratajczak, Hanna Wardeńska, Agnieszka Solińska, Jolanta Węclewska, Lidia Szybiak, Wojciech Świejkowski. Przy opracowaniu list absolwentów pracowali: Maciej Andrzejak, Iwona Dropik, Przemysław Fatyga, Marzena Kościelniak, Natalia Mąka – Barłożyk, Jerzy Nowicki, Władysław Piotrowski, Małgorzata Rębisz, Aneta Sobkowiak, Władysław Staśkiewicz, Sylwia Śmigielska, Agnieszka Urbaniak, Krystian Walczak, Hanna Wardeńska. Projekt okładki wykonali Anna Woźniak i Michał Woźniak. Skanowaniem zdjęć ze szkolnych kronik zajmowali się: Łukasz Moch i Wojciech Krzyżanowski. Korektę przeprowadzili: Dorota Gromada, Anna Muszyńska, Hanna Pieniężna, Władysław Piotrowski, Małgorzata Rębisz, Sylwia Śmigielska. Na stronie internetowej uruchomiono wyszukiwarkę absolwentów, nad powstaniem której pracowali: Krystian Walczak, Anna Woźniak, Michał Woźniak. Wiele cennych uwag do publikacji wnieśli emerytowani dyrektorzy i nauczyciele: Jan Lipiński, Wojciech Florczyk, Teresa Buchwald, Danuta Bielecka, Jarosław Wyrwiński, Barbara Niewiada, Janina Stawska, Andrzej Zimowski, Aleksandra Sikorska.

Ogromne wrażenie na gościach wywarła jubileuszowa gala. Efekt końcowy był w istocie imponujący, ale poprzedzony dziesiątkami godzin żmudnej, ale niezwykle emocjonującej pracy. Wszystko zaczęło się od kwerendy historycznej. Zespół w składzie: Maria Adamczak, Maciej Andrzejak , Dorota Gromada, Elżbieta Kaaz, Anna Kordus, Arleta Krygier – Rybczyńska i Władysław Piotrowski wydobyli z kronik najistotniejsze wydarzenia z historii naszej szkoły i stworzyli zręb przedstawienia. Następnie nauczyciele języka polskiego: Maria Adamczak, Sławomira Leśnierowska, Arleta Krygier – Rybczyńska i Władysław Piotrowski napisali pierwszą wersję scenariusza, a Aneta Sobkowiak zadbała o jego jednorodność stylistyczną i nadała mu ostateczny kształt. Z kolei Wojciech Świejkowski i Mirosław Waszkiewicz zapewnili oprawę muzyczną, zresztą, co by nie powiedzieć, znakomitą. Całość wyreżyserowały Arleta Krygier – Rybczyńska i Aneta Sobkowiak, wspomagane przez Marię Adamczak, Małgorzatę Dopierałę – Gęstwę i Annę Kordus, które przygotowały scenkę pokazującą, że bez absolwentów naszej szkoły trudno sobie wyobrazić codzienne życie w Jarocinie. Została ona przyjęta z wielkim aplauzem. Największymi brawami nagrodzono pokaz fryzur, nad powstaniem którego czuwały: Katarzyna Gruchot, Anna Mikołajczak i Renata Ziółkowska. Przedstawienie uatrakcyjniły również prezentacje multimedialne stworzone przez: Jacka Adamczaka, Martynę Adamczak, Macieja Andrzejaka, Przemysława Fatygę, Hannę Wardeńską, Annę Woźniak i Michała Woźniaka. Nie sposób tu również nie wymienić prowadzących jubileuszową galę – Monikę Mankiewicz – Wieczorek i Kazimierza Barłożyka. Najbardziej podniosłym momentem był przekazanie uczniom nowego sztandaru. Nad przygotowaniem tej części uroczystości czuwał Aleksander Matuszewski.

Uroczystość 50 – lecia była połączona ze spotkaniem absolwentów. Zbieraniem zgłoszeń zajmowały się panie: Urszula Matuszak oraz Natalia Mąka – Barłożyk.

Mieszkańcy Jarocina byli pod wrażeniem przemarszu młodzieży z Rynku do obecnej siedziby naszej szkoły przy ul. Franciszkańskiej. Nie byłby on możliwy bez zaangażowania wielu nauczycieli, którzy przygotowali banery, uformowali pochód, w końcu opiekowali się młodzieżą. Wymienić tu trzeba: Marzenę Błaszczyk, Rafała Dopierałę, Iwonę Dropik, Przemysława Fatygę, Tobiasza Klaczyńskiego, Izabelę Kolanowską, Jacka Kubiaka, Sławomirę Leśnierowską, Annę Muszyńską, Katarzynę Michalak, Hannę Pieniężną, Władysława Piotrowskiego, Alicję Ratajczak, Arkadiusza Ratajczaka, Monikę Ratajczak, Małgorzatę Rębisz, Renatę Rożek, Władysława Staśkiewicza, Ilonę Suligę, Sylwię Śmigielską, Marlenę Telegę, Danutę Twardy, Agnieszkę Urbaniak, Krystiana Walczaka, Elżbietę Wiśniewską, Izabelę Wojtkowiak, Macieja Woźniczkę, Jarosława Wyrwińskiego.

Jestem przekonany, że nie otrzymałbym tylu gratulacji, gdyby nie dbałość o każdy szczegół. Zacznę od zaproszeń dla gości. Ich przygotowaniem zajmowali się Elżbieta Kaaz, Adama Cyfert, Katarzyna Uniejewska i Małgorzata Dopierała – Gęstwa. Trzeba tu wspomnieć też o Annie Raczkowskiej, Agnieszce Solińskie i Jolancie Węclewskiej, które przygotowały okolicznościową wystawę. Salę gimnastyczną w salę widowiskową zamienili: Robert Węclewski, Jakub Genstwa, Maciej Woźniczka, Aleksander Matuszewski, Wojciech Świejkowski, Katarzyna Uniejewska, Małgorzata Dopierała - Gęstwa, Maciej Andrzejak, Natalia Mąka – Barłożyk, Hanna Wardeńska, Agnieszka Urbaniak, Natalia Klarzyńska, Izabela Świerzowska – Semmann, Władysław Piotrowski. Ruchem samochodów na parkingach kierowali: Rafał Komorniczak, Jan Łowczowski, Jakub Genstwa, Michał Wróbel, Andrzej Juszczak. Katarzyna Uniejewska, Małgorzata Dopierała – Gęstwa, Grażyna Glapiak, Natalia Mąka – Barłożyk, Maciej Andrzejak witali gości i wręczali im okolicznościowe publikacje oraz znaczki. O komfort zaproszonych zadbały Katarzyna Michalak, Marzena Błaszczyk i Anna Czajka, które serwowały wodę mineralną. O to, aby nasi uczniowie znaleźli swoje miejsca podczas uroczystości dbali: Przemysław Fatyga, Grzegorz Klonowski, Hanna Wardeńska, Krystian Walczak, Izabela Wojtkowiak, Danuta Twardy, Jerzy Nowicki. Z kolei Wojciech Świejkowski, Anna Raczkowska, Jolanta Węclewska, Agnieszka Solińska, Katarzyna Michalak, Władysław Staśkiewicz, Renta Rożek, Anna Muszyńska, Anna Woźniak, Urszula Matuszak, Andrzej Juszczak, Michał Wróbel, Aneta Grzelak zajęli się przygotowaniem szkoły do zwiedzania. Po szkolnych pomieszczeniach gości oprowadzali: Agnieszka Urbaniak, Hanna Wardeńska, Grzegorz Klonowski, Władysław Piotrowski, a w szkole ich podejmowali: Ilona Andraszak, Sławomira Leśnierowska, Paulina Szymczak, Elżbieta Wiśniewska, Anna Czajka, Anna Mikołajczak, Izabela Kolanowska, Jerzy Nowicki, Jan Łowczowski, Michał Wróbel. Całość zaś została uwieczniona na filmie i zdjęciach przez Jacka Adamczaka i Michała Woźniaka. I na koniec, co nie znaczy że to mniej ważne, muszę wymienić wszystkich tych, którzy zadbali o czystość w szkole i zapewnili pomoc techniczną: Jacek Nowakowski, Bohdan Pośpieszny, Jan Wojda, Małgorzata Ciesielska, Sławomira Duda, Halina Gauza, Danuta Kuberka, Małgorzata Kubiak, Wiesława Roguszczak, Danuta Stawicka, Maria Włodarczyk, Bogumiła Wojda.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd