Komunikaty

GaleriaKOMUNIKAT CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE
(dotyczy wyłącznie młodocianych pracowników zatrudnionych w zakładach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie)

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie prosi pracowników młodocianych (również tych, którzy ukończyli 18 lat) oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zgłaszanie się do pracodawców - mistrzów szkolących w celu wyrażenia woli w sprawie realizacji programu nauczania w ramach praktycznej nauki zawodu. Wzór oświadczenia należy pobrać u pracodawcy. Oświadczenie w formie pisemnej należy złożyć do dnia 30.04.2020r. u pracodawcy.

 

Dyrektor Biura Cechu
Alina Krawczyńska
 Starszy Cechu
Jacek Dutkiewicz

 


KOMUNIKAT ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO


Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;
Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych (szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki zawodu u pracodawcy?

Art.15f ustawy „tarcza1" określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświaty tj. w okresie od 12.03. do 26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego przedłużenia). Jednakże, jeśli młodociany wyrazi wolę, a pracodawca także się na to zgodzi, to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu może być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne on-line.
Należy też pamiętać o niezbędności stosowania się do zasad i standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych z trwającą epidemia.
W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy, aby wola stron została potwierdzona w pisemnym oświadczeniu (podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Z poważaniem,

Jolanta Kosakowska
Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd