Uroczystość zakończenia nauki przez absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum

26 kwietnia 2024 roku abiturientów klas IV liceum oraz V technikum zgromadziła uroczystość zakończenia nauki w naszej szkole.

Tego dnia swoją obecnością zaszczycili wszystkich zebranych szacowni goście: pan Jacek Jędrzejak – Skarbnik Powiatu, porucznik Mateusz Orłowski – przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, podinspektor Marcin Andrzejczak – naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, st. kapitan Rafał Regus – przedstawiciel powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz pan Artur Wieczorek –przewodniczący Rady Rodziców przy ZSP nr 2 w Jarocinie.

Powitano także dyrekcję naszej szkoły, wychowawców klas maturalnych, nauczycieli oraz zgromadzonych absolwentów.

Dyrektor szkoły, pan Witold Bierła w swoim przemówieniu podsumował czas nauki, podziękował uczniom, rodzicom i wychowawcom za angażowanie się w życie szkoły i zachęcał do aktywnego działania na rynku pracy.

Po przemówieniu dyrektora szkoły i pana Jacka Jędrzejaka, który m. in. odczytał list z życzeniami dla maturzystów pani starosty Lidii Czechak, każda z klas zaprezentowała swoje wspomnienia z przebytej edukacji w ZSP nr 2 w formie prezentacji.

Następnie dyrektor szkoły nagrodził uczniów, którzy za cztery lub pięć lat nauki osiągnęli średnią ocen pozwalającą na otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem.

Z klasy IV LP:
1. Martyna Andrzejczak
2. Julia Biecuszek
3. Natalia Bocian
4. Natalia Giglewicz
5. Weronika Hetmańczyk
6. Paweł Kaszewski
7. Kinga Kuderczak
8. Jagoda Owczarczak
9. Kornelia Panek
10. Marta Rurka
11. Oliwia Skrzatek
12. Nelly Tomczak
13. Agata Zaworska

Z klasy IV LW :
1. Kacper Andrzejczak
2. Marta Antczak
3. Klaudia Forycka
4. Jan Kaczmarek
5. Łukasz Kaczmarek
6. Julia Roszak
7. Julia Szkudlarek
8. Kamil Woś
9. Weronika Zaremba

 kZlasy IV LR:
1. Roksana Grześkiewicz
2. Justyna Krawczyk
3. Kinga Marcisz

Z klasy V TF:
1. Julia Mikołajczak
2. Wiktoria Patecka
3. Angelika Wolska
4. Joanna Wajnert

Z klasy V HME:
1. Paulina Antczak
2. Milena Gruszka
3. Julia Jurkianiec
4. Bartosz Markiewicz
5. Maja Zielińska

Z klasy V TSN:
1. Dawid Grobelny
2. Bartosz Sierszulski
3. Bartosz Plewiński
4. Ryszard Popadłowski

Za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, godne jej reprezentowanie w konkursach i zawodach sportowych statuetki otrzymali:

Z klasy IV LP:
1. Martyna Antczak
2. Roksana Grześkiewicz
3. Patryk Guszczak
4. Szymon Łyskawa
5. Zofia Sokołowska

Z klasy IV LW:
1. Kacper Andrzejczak
2. Hubert Czerwiński
3. Klaudia Forycka
4. Nicola Grabarek
5. Alan Jankowski
6. Jan Kaczmarek
7. Łukasz Kaczmarek
8. Marcin Kordus
9. Amelia Krzyżaniak
10. Julia Roszak
11. Stanisław Rutkowski
12. Julia Szkudlarek
13. Jakub Szuman
14. Dariusz Walczak
15. Kamil Woś
16. Weronika Zaremba
17. Maja Żurek

Z klasy IV LR:
1. Martyna Antczak
2. Roksana Grześkiewicz
3. Patryk Guszczak
4. Szymon Łyskawa
5. Zofia Sokołowska Z klasy

V TF:
1. Julia Mikołajczak
2. Wiktoria Patecka
3. Kornelia Studzińska
4. Joanna Wajnert
5. Angelika Wolska
6. Marta Wróbel

Z klasy V HME:
1. Paulina Antczak
2. Zuzanna Jędrzejczak
3. Wiktor Kosmecki
4. Maciej Ludwiczak
5. Jakub Pawlaczyk
6. Michał Sopniewski
7. Aleksander Szymański
8. Jakub Wawszków

Z klasy V TSN:
1. Sebastian Cieślak
2. Szymon Gościniak
3. Jakub Kosmalski

Nową tradycją ZSP nr 2 stało się przyznawanie tytułu „Primus inter pares”, co znaczy „Pierwszy wśród równych sobie”. W ten sposób promowane będą w naszej szkole postawy tych uczniów, którzy za najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce, sporcie oraz innej działalności szkolnej w całym cyklu nauczania. Po raz pierwszy decyzją Kapituły został wyróżniony w tym roku szkolnym najlepszy absolwent ZSP nr 2 w Jarocinie. Jako pierwszy tytuł „Primus inter pares” otrzymał Kamil Woś z klasy 4LW, którego nazwisko zostanie wpisane do Złotej Księgi Absolwentów.

Po wzruszającym przemówieniu Kamila, uczniom klas mundurowych zostały wręczone certyfikaty ukończenia zajęć z przysposobienia policyjno-prawnego, przysposobienia wojskowego, przysposobienia ratownictwa medycznego oraz przysposobienia pożarniczego.

Kolejnym wydarzeniem podczas uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez absolwentów. Treść Roty odczytał abiturient z klasy IV LW Jan Kaczmarek, a ślubowanie przyjął dyrektor Witold Bierła.

W imieniu absolwentów podziękowania odczytała Joanna Wajnert z klasy V TF, a wcześniej, w imieniu Samorządu Szkolnego, pożegnała starszych kolegów Patrycja Dobrzańska.

Podczas piątkowej uroczystości po raz pierwszy wystąpił szkolny zespół muzyczny, przy akompaniamencie którego Zosia Brocka i Gabrysia Nowak z klasy I TFE zaśpiewały dla wszystkich maturzystów piosenki. Uroczystość prowadzili Martyna Andrzejczak z IV LP i Łukasz Kaczmarek IV LW.

Po części oficjalnej absolwenci udali się na ostatnie spotkanie z wychowawcami, podczas których nie zabrakło chwil wzruszenia.

Our website is protected by DMC Firewall!