Konkurs "Zasoby wodne Polski"

Etap eliminacji polegał na stworzeniu przez uczestnika samodzielnej pracy w jednej z dwóch kategorii:

  • Kategoria I. Reportaż filmowy z miejsca, gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną.
  • Kategoria II. Fotoreportaż z opisem z miejsca, gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną.

Prace konkursowe na etapie szkolnym były prowadzone pod kierunkiem nauczyciela geografii- Hanny Wardeńskiej i wykonane zgodnie z KATEGORIĄ II olimpiady- najlepsze prace wykonane przez uczennice:

1. MAŁGORZATA GOLIŃSKA- klasa I LOPPB

2. MARTA PLUTA- klasa I LOPPB

zostały wysłane do OKRĘGU LOP W SZCZECINIE. Teraz z nadzieją czekamy na finał.

Finał Olimpiady odbędzie się w I kwartale 2014 r. w Szczecinie i będzie składał się z pisemnego testu jednokrotnego wyboru - 30 pytań z zakresu wiadomości związanych z ochroną środowiska w kontekście znajomości zasobów wodnych Polski, znaczenia oraz roli wody w życiu żywych organizmów. Ważną rolę odgrywać będzie także znajomość zagadnień z zakresu gospodarki wodnej.

Na podstawie wyników części pisemnej zostanie wyłonionych 5 finalistów, którzy przejdą do części ustnej, w której losować będą zestaw pytań zawierający również jedno zadanie praktyczne.

Uczestnicy odpowiadają na sali przed Jury Olimpiady, pozostałymi uczestnikami, którzy nie zakwalifikowali się do części ustnej, nauczycielami i innymi gośćmi.

Wynik części ustnej każdego finalisty wraz z sumą punktów z testu finałowego zadecyduje o jego miejscu wśród laureatów. W przypadku równej liczby punktów o miejscu danego laureata wynik z testu.

Laureaci i ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe. Laureatowi pierwszego miejsca zostanie wręczona okolicznościowa statuetka „ELKI KROPELKI” – bohaterki Kampanii informacyjno - edukacyjnej.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

Our website is protected by DMC Firewall!